Hnutí proti lockdownu

Blogosféra

Vít Zvánovec

Protože covidisté (prosazovatelé povinných shutdownů, roušek/respirátorů a očkování) opět zvedají hlavu, nastal čas odpovědět Ondřeji Tesárkovi a zmapovat situaci na poli obránců svobody. Společnosti bych rozdělil do 3 směrů:

  1. politického,
  2. občanského a
  3. odborného.

Politisace obránců svobody mi přijde předčasná a hrozí, že dopadne stejně jako odpor proti islamisaci v ČR. Nejvýraznějším svobodomyslným politikem je Jindřich Rajchl, který má vlastní profilstránku na Facebooku; na Twitteru moc aktivní není. Společně s Tomášem Nielsenem, který je aktivní průřezově, založili Stranu PRO, kterou Google kvůli příliš často používanému názvu nenajde.

Ve sněmovních volbách 2021 kandidovala koalice Trikolóra - Svobodní - Soukromníci (TSS), která v nich naprosto vybouchla. Místo toho, aby se Trikolora po vzoru Realistů po takovém neúspěchu rozpustila, pokouší se dvojice Zuzana Majerová a Petr Štěpánek o nemožné. Tím odčerpávají síly možnému jinému užitečnějšímu projektu.

Svobodní jsou specifičtí. Charismatický Libor Vondráček se pokouší etablovat v ČR liberální stranu, tj. uskupení se širším záběrem než je anticovid. Je otázkou, zda se mu to podaří; obávám se, že nemá kolem sebe dostatečně kvalitní team. No a o soukromnících v souvislosti s covidem není třeba hovořit.

V partii o politických stranách je třeba zmínit dvě ryze anticovid strany: Manifest Davida Tesaře a Chcípl PES Jakuba Olberta a Jiřího Janečka. Manifest je nutno pochválit. Pochopil, že není možné tříštit síly a kandidoval společně s TSS. Naproti tomu Chcípl PES si příliš věřil a kandidoval sám. Navíc je nyní diskreditovaný ruskou kartou. Volný blok a další extrémistické strany pomíjím.

Přicházím k občanským iniciativám. Nejvýznamnější je Charta 2022, jejímž představitelem je Tomáš Nielsen (Facebook & Twitter) a vedle něj je mluvčím ještě Rajchl a prof. Jiří Beran. Nejsilnější základnu má Zdravé fórum Jana Tománka, které začalo velice nenápadně, ale postupně se rozrostlo v představitele svobodomyslných. ZF representuje rovněž Tomáš Nielsen a Petr Zuska. Do občanského sektoru lze zařadit i početné diskusní skupiny na Facebooku, za všechny Proti panice a hysterii se 473 členy a Endemie s 718 členy. Zpochybňovače covidu či dokonce virů pomíjím.

A konečně odborné společnosti. Nejvýraznější je Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS), protipól demagogů ze Sněhu a pavědců z MeSES. Ke SMIS patří Hana Zelená, Zuzana Krátká, Václav Fejt, Tomáš Fürst, Arnošt Komárek a Stanislav Katina. Právní odborníky sdružuje Pro Libertate Tomáše Nielsena. Statistiky Odborná skupina statistiků k epidemii COVID-19. Lékaře Paralelní lékařská komora Víta Marečka.