/
Zdeněk Koudelka
Učitel práva a advokát.

Zdeněk Koudelka (1969). Moravský advokát, docent práva, věnuje se především ústavnímu a správnímu právu, zvláště výkonné moci a samosprávě. Vyučuje na AMBIS vysoké škole a Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 
Autor knih: Jaroslav Krejčí - protektorátní premiér a předseda Ústavního souduPrezident republiky, Právní předpisy samosprávy, Transcendentní pramen práva, Zákon o státním zastupitelství s komentářem, Mezinárodní konflikty a bezpečnost státu, Zákon o obcích (obecní zřízení) Komentář. Předseda redakční rady časopisu Právo a bezpečnost.