Články autora Jiří Pilař

/
Jiří Pilař
speciální pedagog

Jiří Pilař, speciální pedagog, dětský terapeut, supervizor v
pomáhajících profesích. Do roku 1990 vychovatel ve výchovném ústavu, poté šest let ředitel České školní inspekce v Praze, pak dvanáct let ředitel odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT, byl garantem a spolutvůrcem systému školských výchovných zařízení, speciálního vzdělávání a prevence rizikového chování. Od roku 2012 vede ambulance a stacionáře Středisko výchovné péče v Praze Klíčově, nyní i v Mladé Boleslavi.