/
Radim Langer
malíř

Profesí jsem malíř. Píšu především o tom, co žiji.  Ctím starověkou myšlenku, že poznáním sebe sama lze spatřit svět v jeho pravdivosti. Jsem oddaným jóginem, žákem filosofického vhledu a možností léčby a terapie ve spojení s Přírodou. Jsem polyglot a jazykové samovzdělávání považuji za skvělý nástroj k porozumění a pozvedání vibračního pole mezi lidmi. Jsem stoupencem sebe-řízeného učení a svobodné hry. Jsem vyznavačem respektující výchovy dětí a civilizačního vzestupu úrovněmi vědomí.