/
Robert Rabas
advokát

Autor je advokátem v Praze. Zde publikované texty nemají žádnou souvislost s výkonem advokacie a vyjadřují výlučně osobní názory autora.

Citát pro rok 2022:

Prvním univerzálním lékem na špatně spravovaný stát je měnová inflace; druhým je válka. Obě přinášejí dočasnou prosperitu; obě přinášejí trvalou zkázu. Avšak obě jsou útočištěm politických a ekonomických prospěchářů.

Ernest Hemingway, Poznámky o příští válce, časopis Esquire, září 1935

"The first panacea for a mismanaged nation is inflation of the currency; the second is war. Both bring a temporary prosperity; both bring a permanent ruin. But both are the refuge of political and economic opportunists."

Ernest Hemingway, Notes on the Next War, Esquire magazine, September 1935