/
Vít Zvánovec
právník a historik

V roce 1997 absolvoval právnickou fakultu University Karlovy a v roce 1998 dějiny mezinárodních vztahů na filosofické fakultě téže university. V letech 2003–5 se podílel na rozvoji české verse wikipedie, v letech 2008–12 byl členem výboru pro občanská a politická práva Rady vlády pro lidská práva a v letech 2008–17 externě vyučoval občanské právo hmotné na PF UK.