Všechno je černobílé

Blogosféra

Vít Zvánovec

Neúspěšný kandidát na presidenta republiky, Michal Horáček, publikoval na Facebooku svůj programový text. Protože je krátký, stojí za to ho republikovat v celém rozsahu:

“Nic není černobílé.” Hlavní heslo kremelských trollů, jejich užitečných idiotů a vůbec idiotů. Je to tažení nemorálních proti samotným základům morálky. Pojďme jim tedy připomenout:

Válka je Černá. Mír je Bílý.

Vojenský přepad je Černý. Obrana vlasti proti němu je Bílá.

Ničení nemocnic, škol a obytných čtvrtí je Černé. Odhodlání k boji proti ničitelům je Bílá.

Relativizace agrese je Černá. Její naprosté odsouzení je Bílé.

Vy, kteří si neumíte vybrat, odejděte z veřejného prostoru. Za Ondráčkem, Foldynou, Volným, Institutem Václava Klause a Okamurou. Tam si pro vás přijdou z pekla.

Horáček poměrně nedávno vystudoval obecnou anthropologii. Mnohem lépe by ale udělal, kdyby vystudoval ethiku. Pak by věděl, že existují 3 hlavní ethické systémy, které odlišně odpovídají na otázku, co je správné:

  1. morálka ctnosti (lat. virtus) - jejím hlavním představitelem je Aristotelés.
  2. morálka povinnosti (řec. δέον) - jejím hlavním představitelem je Immanuel Kant.
  3. morálka následku (lat. consequentia) - jejími hlavními představiteli jsou Jeremy Bentham a John Stuart Mill.

Neexistuje ethický systém, který by nějaké jednání viděl černobíle. Už sv. Augustin a ještě více sv. Tomáš Akvinský rozpracovali nauku o spravedlivé válce. Obranná válka tedy není černá, to by Ukrajinci museli okamžitě složit zbraně.

Je invase černá? Existuje doktrína preemptivní války (neplést s preventivní). Ačkoliv se analytici shodují na tom, že eskalace konfliktu se separatisty na Donbase byla nepravděpodobná, je dost dobře možné, že ruské vedení tomu na základě svých zpravodajských informací věřilo. A jednání v omylu je minimálně polehčující okolnost. Ničení nemocnic pochopitelně nijak omluvitelné není, ať už je to ta v Niši nebo v Náhorním Karabachu.

Není pochyb o tom, že se Ruská federace dopustila vůči Ukrajině agrese. Nicméně hledání všech polehčujících i přitěžujících okolností není relativisace, nýbrž spravedlivý soud. Nechtěl bych, aby pan Horáček měl někdy nade mnou nějakou moc. Je totiž zjevné, že se spravedlností si hlavu neláme. Je to boží bojovník.