Pane Koudelko, vousová žaloba už byla dávno podána (a prohrána)

Blogosféra

Vendula Zahumenská

Dnes mne pobavil blog advokáta Koudelky: Vousáči: Ministerstvo zdravotnictví ignorovalo upozornění výrobce respirátorů. Chápu, že se ve dvou stovkách žalob (nebo kolik jich to za poslední dva roky bylo), které jsme s Davidem už podali, těžko orientuje, ale vousy se už soud taky zabýval, ale bohužel nás, jak jinak, taky poslal do háje.

Více o vousové žalobě zde.

 

Soud mj. řekl:

"Soud na jedné straně chápe požadavek žalobkyně, aby žalovaná upravila povinnost nosit respirátor velmi detailně nastíněným způsobem (tj. příkaz mužům, aby jej nosili pouze hladce oholení), což může vyvěrat z rozličných jiných detailních a „zvláštních“ opatření, která žalovaná, resp. ministerstvo přijalo, a to např. z povinnosti vypnout wi-fi na zahrádkách restaurací či v obchodních centrech, či povinnosti nosit respirátor, když jde člověk sám po ulici atd. Žalovaná a Ministerstvo zdravotnictví zachází právě s žalobkyní zmíněným ustanovením § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. velmi volně a flexibilně, ale ani za takové situace nelze požadavku žalobkyně vyhovět. Skutečnost, že pak žalobkyně nepřímo vyzývá k ukládání pokut mužům s vousy, pak soud musí označit tuto snahu za absurdní, neboť by to jistě byla žalobkyně či její právní zástupce, kteří by se v takovém sporu (tedy sporu neoholeného muže ohledně uložení pokuty za nesprávné nošení respirátoru) postavili na stranu neoholeného muže.

Závěrem soud k tomuto zásahu uvádí, že nepovažuje za vhodné hodnotit, zda stát udělal dost pro propagaci toho, aby lidé nosili ochranné prostředky bezpečně a správně. Nicméně suplovat tuto skutečnost tím, že by bylo v mimořádném opatření přesně stanoveno, jak se mají tyto ochranné prostředky nosit, dle názoru soudu nelze."

 

Rozsudek zde.