Mimořádný blog – dopis izraelského profesora ministru zdravotnictví

Blogosféra

Vladimír Čížek

V mimořádném blogu vám přináším dopis významného izraelského profesora (přeložil jsem laicky, za případné nepřesnosti se omlouvám). Když si odmyslíte pár izraelských reálií, tento dopis by mohl být okamžitě poslán i našemu ministru zdravotnictví – kterémukoli z minulých, a jak se ukázalo, i tomu současnému.

Ministerstvo zdravotnictví, je čas přiznat selhání

Pravda nakonec vždy vyjde najevo a pravda o koronavirové politice už vychází najevo. Když se destruktivní koncepty hroutí jeden po druhém, nezbývá než říci odborníkům, kteří vedli řízení pandemie - "my jsme vám to říkali".
S dvouletým zpožděním si konečně uvědomte, že respirační virus nelze porazit a že každý takový pokus je odsouzen k nezdaru. Nepřiznáváte to, protože jste za poslední dva roky nepřiznali téměř žádnou chybu, ale při zpětném pohledu je jasné, že jste téměř ve všech svých krocích žalostně selhali, a dokonce i média už mají problém vaši ostudu zakrýt.
Odmítli jste přiznat, že infekce přichází ve vlnách, které samy od sebe odeznívají, navzdory letitým pozorováním a vědeckým poznatkům. Trvali jste na tom, že každý ústup vlny přičítáte výhradně svým činům, a tak jste prostřednictvím lživé propagandy "nákazu překonali". A opět jste ji porazili, a znovu a znovu a znovu.
Odmítli jste připustit, že hromadné testování je neúčinné, přestože to vaše vlastní pohotovostní plány výslovně uvádějí ("Plán připravenosti zdravotnického systému na pandemii chřipky, 2007", str. 26).

Odmítli jste připustit, že prodělání nemoci chrání více než vakcína, přestože předchozí poznatky a pozorování ukazují, že u očkovaných osob, neprodělavších nemoc, je pravděpodobnost nákazy vyšší než u prodělavších. Odmítli jste připustit, že očkovaní jsou nakažliví navzdory pozorováním. Na základě toho jste doufali, že očkováním dosáhnete kolektivní imunity - a ani v tom jste neuspěli.
Trvali jste na ignorování skutečnosti, že nemoc je mnohonásobně nebezpečnější pro rizikové skupiny a starší dospělé než pro mladé lidi, kteří nepatří do rizikových skupin, a to navzdory poznatkům, které přišly z Číny již začátkem roku 2020.

Odmítli jste přijmout "Barringtonskou deklaraci", kterou podepsalo více než 60 000 vědců a lékařů, nebo jiné programy založené na zdravém rozumu. Rozhodli jste se je zesměšňovat, pomlouvat, překrucovat a diskreditovat. Místo správných programů a lidí jste si vybrali odborníky, kteří nemají odpovídající vzdělání pro zvládání pandemie (fyziky jako hlavní vládní poradce, veterináře, bezpečnostní pracovníky, pracovníky médií a tak dále).

Nezavedli jste účinný systém hlášení nežádoucích účinků vakcín a zprávy o nežádoucích účincích jste dokonce smazali ze své stránky na Facebooku. Lékaři se vyhýbají spojování vedlejších účinků s vakcínou, abyste je nepronásledovali, jako jste to udělali některým jejich kolegům. Ignorovali jste mnoho hlášení o změnách intenzity menstruace a doby menstruačního cyklu. Skrývali jste údaje, které umožňují objektivní a řádný výzkum (například jste odstranili údaje o cestujících na letišti Ben Gurion). Místo toho jste se rozhodli publikovat neobjektivní články spolu s vysokými manažery společnosti Pfizer o účinnosti a bezpečnosti vakcín.

Nezvratné poškození důvěry

Z výšin své pýchy jste však také ignorovali skutečnost, že pravda nakonec vyjde najevo. A ta se začíná odhalovat. Pravda je taková, že jste důvěru veřejnosti ve vás přivedli na nebývale nízkou úroveň a podkopali jste svůj statut autority. Pravdou je, že jste bezvýsledně spálili stovky miliard šekelů - za zveřejňování zastrašování, za neúčinné testy, za destruktivní výluky a za narušení běžného života v posledních dvou letech.
Zničili jste vzdělání našich dětí a jejich budoucnost. Způsobili jste, že se děti cítí provinile, bojí se, kouří, pijí, jsou závislé, přestávají chodit do školy a hádají se, jak dosvědčují ředitelé škol po celé zemi. Poškodili jste živobytí, ekonomiku, lidská práva, duševní i fyzické zdraví.

Pomlouvali jste kolegy, kteří se vám nepodřídili, poštvali jste lidi proti sobě, rozdělili společnost a polarizovali debatu. Lidi, kteří se rozhodli nenechat se očkovat, jste bez jakéhokoli vědeckého podkladu označili za nepřátele veřejnosti a šiřitele nemocí. Bezprecedentním způsobem jste prosazovali drakonickou politiku diskriminace, upírání práv a selekce lidí, včetně dětí, pro jejich medicínskou volbu. Selekci, která nemá žádné epidemiologické opodstatnění.

Když srovnáte destruktivní politiku, kterou prosazujete, s rozumnou politikou některých jiných zemí, jasně vidíte, že destrukce, kterou jste způsobili, jen přidala viru další oběti. Ekonomika, kterou jste zničili, nezaměstnanost, kterou jste způsobili, a děti, jejichž vzdělání jste zničili - to jsou pouze přebytečné oběti v důsledku vašeho vlastního jednání.

V současné době neexistuje žádný medicínský stav nouze, ale vy jste si takový stav pěstovali dva roky kvůli touze po moci, rozpočtech a kontrole. Jediná nouzová situace nyní spočívá v tom, že stále určujete politiku a držíte obrovské rozpočty na propagandu a psychologické inženýrství, místo abyste je nasměrovali na posílení systému zdravotní péče.

Tento nouzový stav musí přestat!

Podepsán: Profesor Ehud Qimron, vedoucí katedry mikrobiologie a imunologie na univerzitě v Tel Avivu a jeden z předních izraelských imunologů.

https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/