Chceme rozvrátit solidaritu ve společnosti?

Blogosféra

Emil Berta

Naše společnost prochází těžkou zkouškou. Přesto se objevují hlasy volající po ještě hlubší diskriminaci jedné skupiny občanů. Příkladem je výrok poslance Výborného (KDU-ČSL), který se hodlá zasadit o to, aby si neočkovaní občané museli zdravotní péči hradit sami. V době narůstajícího rozdělení společnosti považuji takové výzvy za nepromyšlené, k neočkovaným zásadně nespravedlivé a do budoucna velmi nebezpečné.

Naše občanská společnost stojí na principech psaných i nepsaných. V péči o nemocné je psaným principem solidarita daná zákonem, tím nepsaným pak prostá lidská slušnost a snaha pomoci trpícím, jimiž se můžeme kdykoli stát i my. Náš systém nerozlišuje mezi těmi, kteří si za své nemoci a úrazy mohou z velké části sami, a těmi, kteří prostě měli smůlu. Přejeme si v této těžké době solidaritu náhle popřít, nebo naopak zachovat a posílit? Navíc v situaci, kdy dochází k rychlé erozi práv a svobod, které jsme si za posledních třicet let zvykli považovat za samozřejmé.

Potýkáme se s nemocí, která je zákeřná a zejména pro personál jednotek intenzivní péče extrémně a dlouhodobě zatěžující. Nechci její dopady nijak bagatelizovat, naopak. Vyzývám proto k velké uvážlivosti při zavádění stále silnějších donucovacích prostředků a při užívání stále vypjatějšího slovníku ze strany autorit, které více a více štěpí společnost a označují její jednu skupinu za škůdce. Dopustíme-li rozklad společnosti v situaci, kdy bojujeme s chorobou, na niž z celé populace umírá okolo 0,3 % lidí, jak obstojíme, až opravdu půjde o samu existenci národa? Jaký příklad zanecháme našim dětem?

Výzvy politiků a dalších abychom přestali léčit lidi, kteří nejsou očkovaní proti COVID-19, jsou špatnou cestou. A to jakkoli se schovávají za šalamounské řeči o spoluúčasti na nákladech léčby. Není snad zřejmé, že pro řadu lidí jsou důvody, proč se neočkovat, závažné, většinou zdravotní? Vždyť mnozí již COVID-19 prodělali, mají prokazatelnou imunitu a nevidí racionální důvod se očkovat vakcínami proti původní variantě viru, když aktuální hrozbou je varianta omikron. Neočkovaní občané nejsou stvůry, kterým nezáleží na blahu ostatních, a nejsou to ani hlupáci, kterým nezáleží na vlastním zdraví. Záleží jim na něm stejně jako očkovaným, jen poměr přínosu a rizika vakcinace vyhodnocují jinak než státní aparát. Ten státní aparát, který během pandemie opakovaně informoval mírně řečeno zkresleně, který často postupoval zcela chaoticky, který opakovaně porušil řadu slibů daných nám všem a který za celé dva roky neudělal nic pro posílení klíčových segmentů intenzivní a primární péče.

I laikům je dnes už zřejmé, že rizika vedlejších účinků vakcín se stále upřesňují a upřesňovat budou i nadále. Vždyť teprve nedávno regulační orgány připustily, že vakcína skutečně ovlivňuje menstruační cyklus, na což už dlouho upozorňovaly statisíce žen, a to i oficiální cestou hlášením vedlejších účinků. Lze se tedy divit ženám ve fertilním věku, že s vakcinací váhají? A opravdu si proto mají hradit zdravotní péči samy? Přicházejí stále další výsledky vědeckých studií, které ukazují, že riziko zánětu srdečního svalu zejména mladých chlapců a mužů není po vakcinaci vůbec zanedbatelné. Jsou evropské země, včetně České republiky, v nichž užití některých vakcín již není v určitých věkových skupinách doporučováno, přestože dříve bylo odborníky propagováno jako zcela bezpečné. Nemalá část lidí v naší populaci trpí autoimunitními chorobami. Je třeba si poctivě říci, že zatím nevíme, jak opakovaná očkování imunitu těchto lidí ovlivní. A čerstvá vědecká data ukazují, že k negativnímu ovlivnění jejich imunity skutečně dochází. Kdo si tedy vezme na svědomí, že všem lidem přikáže očkování pod hrozbou neuhrazení zdravotní péče? Kdo neočkované lidi a jejich rodiny vystaví riziku finančního krachu nebo utrpení bez pomoci? Poslanec Výborný?

Hlasy o odmítnutí péče neočkovaným bohužel zaznívají i z úst některých lékařů. Opravdu bychom, kolegové, nyní pomoc trpícímu člověku jednoduše odmítli? Přestože víme, že očkovaní virus šíří také? Nabízí se totiž vtíravá otázka, které skupině obyvatel odepřeme přístup ke zdravotní péči příště. Nejsou i občané, kteří mají pádné důvody se zatím proti COVID-19 neočkovat, lidmi, kteří si celý život poctivě platí zdravotní pojištění a solidárně přispívají všem? Včetně těch, kteří se ke svému zdraví chovají nezodpovědně, kouří, mají výraznou nadváhu, provozují adrenalinové sporty s následnými těžkými úrazy, pijí nadměrně alkohol, řídí nezodpovědně auto… Neměli bychom si nejdříve všimnout pověstného trámu ve vlastním oku, než začneme povrchně soudit své bližní a dožadovat se jejich diskriminace?

Opouštěním základních principů lidskosti, vzájemného respektu a svobodné volby vstupujeme na šikmou plochu, která vede jen dolů. Nemáte, přátelé, strach, že se brzy probudíme v rozdělené společnosti, která bude natolik plná nenávisti jedněch k druhým, že se v ní už nebude dát dýchat?