Co říkají lékaři americké armády?

Blogosféra

Emil Berta

“Second opinion”, tedy “druhý názor”. V medicíně velmi užitečná věc, protože zdaleka ne všechny případy bývají jednoduché a nikdo z nás není neomylný. A tak dobrý lékař ví, že není na škodu poradit se s dalšími odborníky. Takový přístup je známkou pokory, respektu k názoru kolegů, ale především respektu k pacientovi - jde přeci o jeho zdraví. Výsledkem bývá otevřená diskuze, uvážený postup a dobrý výsledek léčby.

V dnešní podivné době bohužel není mnoho politiků, kteří by si cenu “druhého názoru” uvědomovali. Před pár dny však senátor Ron Johnson uspořádal v americkém Senátu slyšení lékařů a vědců právě s názvem “COVID-19: Second Opinion” (1). Prostor dostali špičkoví odborníci, kteří jsou dlouhodobě cenzurováni, protože nezastávají stanovisko americké administrativy a farmaceutických firem k očkování proti Covid-19.

Vystoupení byla obecně na velmi vysoké úrovni, jedno z nich však pro mne bylo šokující. Právník Thomas Renz, který zastupuje vojáky americké armády, uvedl jména tří zkušených armádních lékařů, Samuela Sigoloffa, Petera Chamberse a Theresy Long, kteří se rozhodli svědčit o důsledcích vakcinace proti Covid-19 v amerických ozbrojených silách (2). Jejich jména jsou důležitá, protože, jak výstižně napsal JUDr. J. Rajchl: “…svědčili pod sankcí trestného činu křivé výpovědi. Podepsali místopřísežná prohlášení, jsou ochotni svědčit u soudu… nikdo v USA nepodepíše místopřísežné prohlášení (affidavit) pod hrozbou stíhání pro spáchání trestného činu křivé přísahy (perjury) bez toho, aniž by si uvědomoval možné právní důsledky svého jednání.” 

Ano, ti lékaři riskují vše. Pokud lžou, skončí ve vězení, a to nadlouho. Pokud je jejich svědectví pravdivé, možná se dožijí toho, že jednou budou za hrdiny, ale v tuto chvíli jim nikdo mocný tleskat nebude. A tak si myslím, že je třeba brát jejich vyjádření velmi vážně. Tím spíše, že jsou založena na datech z Defense Medical Epidemiology Database (DMED), databáze sloužící k tomu, aby včas upozornila na možný zdravotní problém šířící se v armádě. Jsou do ní zaznamenávány všechna ošetření a diagnózy vojáků a vojaček a smí do ní zapisovat jen zdravotníci. Důležité je, že každá diagnóza má svůj nezaměnitelný ICD kód, podle nejž je pak související péče proplácena zdravotní pojišťovnou. Proto prakticky nelze zpochybnit přesnost těchto dat. Výše uvedení lékaři pod přísahou tvrdí, že analýzou záznamů z databáze dospěli k následujícím závěrům:

 • Za rok 2020 nedošlo oproti průměru v předešlých pěti letech k žádným významnějším výkyvům v počtu jednotlivých diagnóz. To není ostatně nijak překvapivé, vojáci bývají mladí, ve výborné kondici a nelze předpokládat, že by je Covid-19 významněji zatížil.
 • V roce 2021 však dochází jen za prvních deset měsíců k dramatickému nárůstu počtu hlášení akutních nemocí o 1 294 % neboli z ročního průměru 1,7 milionu hlášení na téměř 22 milionu hlášení. Nárůst se týká například následujících diagnóz:

  - neurologická onemocnění: nárůst o 1052% (průměr/rok (2016-20): 82 000, počet/10 měsíců r. 2021: 863 000)

  - zhoubné nádory: nárůst o 296% (průměr/rok (2016-20): 38 700, počet/10 měsíců r. 2021: 114 645)

  - samovolné potraty: nárůst o 280% (průměr/rok (2016-20): 1 499, počet/10 měsíců r. 2021: 4 182)

  - další nárůsty: plicní embolie 467%, infarkt myokardu 269%, vrozené vývojové vady novorozenců (dětí vojaček) 156%…

Dr. Theresa Long, podplukovník americké armády, lékařka odpovědná za posuzování zdravotního stavu téměř 4000 letců a leteckého personálu u 1. letecké brigády ve Ft. Rucker, Alabama, k tomu uvedla: “Věřím, že vakcína proti Covid-19 je větším ohrožením zdraví vojáků a vojenské pohotovosti než samotný virus. Přes 200 000 členů ozbrojených sil vakcínu odmítlo a je na ně neustále vyvíjen nátlak, aby se podvolili.” Na Covid-19 zemřelo do zahájení vakcinace celých 12 amerických vojáků... Senátor Johnson rovněž vyslovil závažné podezření o snaze původní data zmanipulovat, aby se tyto alarmující nárůsty zakryly a že podniká opatření k jejich zabezpečení.

Do kontrastu s těmito daty lze postavit zprávu britského státního statistického úřadu Office for National Statistics že 17.1.2021 (3). Uvádí počty lidí, kteří zemřeli v jednotlivých věkových skupinách mezi únorem 2020 až prosincem 2021 a zároveň měli jako jedinou příčinu úmrtí uveden Covid-19. Tato data tudíž velmi dobře reprezentují počty zdravých lidí, kteří v Británii podlehli skutečně pouze covidové viróze, a nikoli souběhu virózy a závažných přidružených chorob:

- úmrtí ve věku:

<1 rok: 1 chlapec, 0 děvčat
1-4 roky: 0 chlapců, 0 děvčat
5-9 let: 0 chlapců, 0 děvčat
10-14 let: 0 chlapců, 1 děvče
15-19 let: 1 chlapec, 0 děvčat

​​​​​​​
- dospělí 20 - 40 let

20-24 let: 4 muži, 1 žena
25-29 let: 12 mužů, 3 ženy
30-34 let: 24 mužů, 7 žen
35-39 let: 42 mužů, 12 žen

Mezi zdravými britskými dětmi a dospívajícími tedy najdeme za celou dobu pandemie pouhá tři úmrtí na Covid-19!

V medicíně je při rozhodnutí o každé léčbě vždy zásadní zvážit poměr rizika a přínosu. Víme, že zdravé děti a mladí lidé umírají na covid extrémně vzácně a také že těžké průběhy s vážnými dlouhodobými následky jsou u nich velmi zřídkavé. Neumím si proto představit žádný dobrý důvod očkovat zdravé mladé lidi a děti proti Covid-19. A už vůbec ne vakcínami, jejichž testování není ukončeno a které byly před uvedením na trh studovány jen krátce na malém počtu dětí. Avšak i přes malý počet očkovaných dětí se ve studii firmy Pfizer velmi závažný nežádoucí účinek projevil - u zcela zdravé 12-ti leté dívky Maddie de Garray došlo do 24 hodin po podání druhé dávky vakcíny ke stupňujícím se komplikacím včetně křečí a k následnému ochrnutí dolní poloviny těla. Takto závažná komplikace pak byla označena jako pouhá “funkční bolest břicha”(4,5). Co na to říci?

Víme rovněž, že snahy o vytvoření vakcín proti podobným koronavirům (SARS-Cov-1, MERS) v minulosti ztroskotaly již ve fázi pokusů na zvířatech (včetně primátů). U očkovaných zvířat sice docházelo k rozvoji imunitní odpovědi a tvorbě neutralizačních protilátek, ale poté co byla imunizovaná zvířata znovu vystavena viru, docházelo u nich k velmi těžkým zánětům plic v důsledku nadměrné atypické imunitní reakce (6).

Při vakcinaci proti Covid-19 je tedy na místě velká opatrnost. Chceme-li skutečně zabránit zbytečným úmrtím, musí se pozornost upřít k dosud velmi opomíjené časné léčbě běžně dostupnými léčivy. Nezbytné je rovněž zkvalitnit primární péči v počátku choroby a personálně posílit jednotky intenzivní péče. Z dlouhodobého hlediska je třeba rozvíjet programy, které se zaměří na snížení míry obezity a tím i cukrovky, dvou velmi významných rizikových faktorů těžkého průběhu Covid-19.

U zdravých mladých lidí a dětí by mělo být očkování proti Covid-19 okamžitě zastaveno. Neexistuje pro ně žádný pádný medicínský důvod. Neexistoval nikdy. Očkovat mladé zdravé lidi vakcínami proti původnímu wuhanskému viru je při dominanci varianty Omikron už jen zcela zbytečným hazardem.

 

Odkazy:

 1. https://rumble.com/vt62y6-covid-19-a-second-opinion.html
 2. https://rumble.com/vtoeiv-dod-whistelblowers-jab-injuries-revealed-corruption-attorney-thomas-renz-an.html
 3. https://www.ons.gov.uk/aboutus/transparencyandgovernance/freedomofinformationfoi/covid19deathsandautopsiesfeb2020todec2021
 4. https://www.iniciativa21.cz/2022/01/22/vice-skody-nez-uzitku/
 5. https://drive.google.com/file/d/1QADCUsPJyj6Vebzy2ixlGdDyUH8M3m4N/view
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3335060/pdf/pone.0035421.pdf