Kudy vede cesta ven z krize?

Blogosféra

Luboš Zálom

Příspěvek ze setkání sdružení Kudy z krize a Říp (1. července 2022, mírně upraveno)

Jak všichni víme, naše země nevzvétá. Naše svoboda je ohrožena měrou nevídanou a trendem, který za poslední dva roky nabral na obrátkách. Mnoho politiků (a nejen politiků) mluví o svobodě a nutnosti její obrany. A mnoho politiků mluví také o míru a nutnosti jeho zachování. Mluví se o tom, že za mír a svobodu se bojuje u nás. I o tom, že se za tyto hodnoty bojuje kdesi za našimi hranicemi.

Víte co? Všichni tito politici, komentátoři a různé kulturní či intelektuální autority používají pojmy mír a svoboda jako prázdné schránky, jimž lze dát jakýkoliv obsah. Hlavně aby se jakýkoliv výrok dal vzít kdykoliv zpět. Třeba i předem.

Je zde ještě další pojem, který ty dva výše uvedené doplňuje a dává jim pevnější rámec. Pojem, o kterém takřka nikdo nemluví a který jako by z veřejného slovníku zmizel. Pojem, který je však barometrem, kdo to myslí s naší republikou poctivě a upřímně. A je třeba jej do pojmové výbavy české politiky vrátit. Je to kapitalismus. Přičemž je naprosto klíčové pochopit, že současný společenský či politický systém nemá s kapitalismem nic společného a jde spíš o jakousi podivnou formu liberálního fašismu…

Pokud nám jde o mír a o svobodu, musíme se zároveň brát za kapitalismus. Máme tím samozřejmě na mysli čistý kapitalismus. Laissez faire. Bez přívlastků.

Mnoho politiků nabízelo, nabízí a bude nabízet různé cesty založené na silné ruce státu. Na tzv. přerozdělování. Na mohutných regulacích stále více aspektů našeho života. Na dotacích, na bezuzdném utrácení a na inflaci. Na socialismu. Na šlapání po lidech. Nic z toho nefunguje, a my jsme nyní tam, kde jsme.

Kapitalistickou cestu nikdo z nich nenabízí. Je načase ji objevit a vydat se po ní. Uvolňovat regulace, snižovat daně. Omezovat státní agendu. Oddělit ekonomiku a stát stejně, jako se kdysi oddělil stát od náboženství. Rušit úřady a propouštět zbytečné úředníky. Nechat lidi konečně volně dýchat.

My Svobodní docházíme na základě ekonomické ale zejména morální a filozofické analýzy současného stavu k jasnému stanovisku: jedinou cestou z krize je čistý kapitalismus, jak o něm psali von Mises, Bastiat, nebo Randová.

Kdo mluví o cestě z krize a nabízí jen další socialistický směr a víru, že teď konečně to dopadne jinak, je šarlatán, lhář nebo hazardér s životy občanů této republiky. Nebo se prostě jen tragicky mýlí, kvůli nedostatečným znalostem.

Definicí šílenství prý je zkoušet pořád to samé dokola a čekat, že nyní už bude výsledek jiný. Zastavme socialistické šílenství. A zasaďme se za mír, za svobodu a za kapitalismus.

K tomu vás my Svobodní chceme pozvat.