Putinova válka a covidismus: paradox 24. února 2022

Blogosféra

Michal Klíma

Datum 24. února 2022 se zapsalo do historie. Ruský vpád na Ukrajinu je první rozsáhlou válkou po roce 1989, jež otřásla Českem a Evropou a jež hrozí zvrátit světovou rovnováhu po rozpadu komunistické totality a Sovětského svazu. Protože imperiální ambice Velkoruska sahají do střední Evropy, na Ukrajině se bojuje i za svobodné Česko. Pokud jde o média, ve zpravodajství převládlo téma reálné války, zatímco ustala informační válka proti covidu. Ano, v Česku, jako když utne, skončila „studená občanská válka“ vedená proti údajnému nepříteli.

Paradoxně tak Putinova válka vyvolala nezamýšlený experiment ohledně covidu. Dle statistiky ještě 24. února evidovala Ukrajina za den 27 538 nákaz a 286 úmrtí s covidem. Přitom zde byla velmi nízká proočkovanost na úrovni 35 %. A tak z více než 300 tisíc uprchlíků, kteří v březnu a dubnu přišli do Česka, nebylo asi 200 tisíc očkovaných. V Česku se proto očekávalo, že v období šíření varianty omikron dojde k nárůstu počtu nakažených a hospitalizovaných s covidem. Ovšem počty nemocných naopak klesaly. Ani Polsko, kam odešly 3 miliony Ukrajinců, nehlásilo nárůst pandemie. O čem to vypovídá? Ukazuje se, že covidová pandemie byla do značné míry spjatá s mediální hysterií vytvářející atmosféru strachu. Ukazuje se, že informační válka vůči kritikům neměla oporu ve vědě, ale v ideologii iluzorního dobra.

1/ Velká média a bobřík mlčení

Je stále více zřejmé, že lockdowny, vakcinace a další opatření ve svém dramatickém souhrnu byly výtvorem mediálního a politického humbuku. Dokládá to příchod 300 tisíc převážně neočkovaných utečenců z Ukrajiny. Nejenomže nedošlo ke covidovému boomu, ale pandemie vymizela.

Proč asi? Ustalo totiž alarmistické zpravodajství, které devastovalo duševní a následně fyzické zdraví lidí. Potvrzuje se tak definice Světové zdravotnické organizace o tom, že zdraví má tři součásti: individuální tělesnou a duševní složku, a nadto společenský rozměr. Vedle skutečné covidové pandemie tak vypukla mediální pandemie strachu, která způsobila psychické onemocnění v řádu celé společnosti. Je tu přímá úměra, kdy duševně nemocná společnost následně onemocní tělesně.

Stačilo proto, aby 24. února média přesměrovala svou pozornost z covidu na Putinovu zločinnou válku a úspěch se dostavil: pandemie ustala. Škoda, že nelze zastavit ruskou agresi bobříkem mlčení vlivných médií. V tomto případě již média odvádějí profesionální práci. Uměřená informační válka tu má své opodstatnění.

2/ Potlačená věda – mediální lynč

Dnes je nad slunce jasnější, že skutečná věda v době covidové byla potlačena či vytlačena na okraj. Je nad slunce jasnější, že pandemické peklo s lockdowny a všemi atributy jako očkování, testování, karanténa a rouškování bylo do značné míry způsobené masovou hysterií strachu. Tu rozpoutala vlivná část médií a politiků, jakož i úzká skupina odborníků a hlavně nadnárodní farmaceutické lobby.

Ukázalo se, že měli pravdu kritici oficiální proticovidové politiky, kteří doporučovali strategii nikoliv plošnou, ale cílenou na ochranu zejména seniorů. A právě za to byli mediálně lynčováni novodobými inkvizitory typu Manipulátoři.cz. I když by na to mnozí chtěli zapomenout, připomeňme si alespoň některá jména pomlouvaných epidemiologů, imunologů a dalších medicínských expertů: prof. J. Beran, imunolog prof. V. Thon, imunolog prof. J. Turánek, imunolog RNDr. K. Drbal, Ph.D., imunoložka RNDr. Z. Krátká, Ph.D., imunolog RNDr. J. Šinkora, Ph.D., viroložka MUDr. H. Zelená, MUDr. V. Čížek, MUDr. J. Hnízdil, MUDr. L. Pollert a další.

3/ Rozkol společnosti

Kdy se jim někdo omluví? A kdy se covidisté omluví těm milionům spoluobčanů, z kterých udělali neobčany, jakési podlidi, tedy přinejmenším lidi druhé kategorie? Ti byli vyloučeni ze společenského života, neměli přístup do divadel, kin, galerií, restaurací a hospod. Měli zákaz vstupu na sportoviště a stadiony. Nemohli s dětmi vyjet na dovolenou a ubytovat se v hotelích či penzionech.

A kdy se omluví těm mnohým hasičům, policistům a zdravotníkům, kteří se nedali zlomit a demonstrovali a psali petice proti nucenému očkování podmíněně schválenou vakcínou?

Největší paradox je, že Putinova zločinecká invaze na Ukrajinu nás „vysvobodila“ z područí mediální štvanice a rozsévání strachu a nenávisti. „Vysvobodila“ nás ze začarovaného kruhu covidových mutací a sociálního inženýrství v podobě lockdownů a nesmyslných omezení. Putinova invaze tak svým nechtěným efektem obnažila selhání značné části elity a salonních demokratů.

4/ Covidismus oslabil demokracii a Západ

Je tu ještě jedna závažná souvislost mezi Putinovou zločineckou válkou a dobou covidovou z let 2020 až 2022. Jde o to, že covidismus svou destruktivní činností oslabil Západ vůči ruské agresi. To však bude námětem příštího textu.

5/ Omluva a sebereflexe

Je smutné, že na straně mediální a politické elity, jakož i úzké skupiny odborníků, kteří se povětšinou v dobré víře mýlili, nedošlo k potřebné sebereflexi a omluvě za rozpoutání studené občanské války s nedozírnými následky pro zdraví a životy lidí, pro ekonomiku, kulturu, politiku a bezpečnost této země. Právě sebereflexe a omluva by mohla snížit riziko opakování podobných selhání.

Ještě smutnější je, že někteří namísto očistné sebereflexe a omluvy i dnes očerňují kritiky proticovidové strategie. Soustavně jim podsouvají zlé úmysly. Házejí je do jednoho pytle s dezinformátory. Neštítí se je šmahem řadit do takzvané Putinovy páté kolony v Česku.

Jak by ale taková jejich omluva mohla vypadat? Zkusme zde navrhnout text omluvy, který by vycházel z reálné sebereflexe a z toho, co se ve skutečnosti událo. Text by mohl znít takto:

Jednal/a jsem v dobré víře a je mi líto, že došlo:

a) v rámci zdraví a životů dětí, seniorů a společnosti

 • k devastaci duševního zdraví dětí, a tedy k snížení jejich imunity
 • k nejdelšímu zavření škol v Evropě se všemi souvislostmi…
 • k sociální izolaci seniorů s fatálními důsledky
 • k celkové dehumanizaci vztahů uzávěrou lidí do samoty a privátu
 • k několikanásobnému navýšení sebevražd
 • k nárůstu závislostí na alkoholu, návykových látkách…
 • k zvýšení nadváhy a obezity všech věkových skupin s dopady na imunitu
 • k obavě chodit na lékařské prohlídky, k opomíjení prevence
 • k podlomení imunity a zdraví lidí destrukcí duševního stavu
 • k zatajování následků po očkování podmíněně schválenou vakcínou
 • k zasahování do osobní integrity člověka vynucováním vakcinace

b) na úrovni soudržnosti společnosti

 • k degradaci milionů spoluobčanů na lidi druhé kategorie
 • k rozkolu ve společnosti, pracovních týmech a rodinách
 • k rozkolu ve vědecké obci, k regresi vědy a ignorování 3 složek zdraví dle WHO

c) v mediálním a veřejném prostoru

 • k informační a psychologické válce proti vlastnímu lidu
 • k inkvizitorskému mediálnímu lynči kritických osobností
 • k cenzuře a autocenzuře, k potlačení svobody vyjadřování a dialogu
 • k démonizaci kritiků zneužitím slov dezinformátor, konspirátor, antivaxer
 • k mediálnímu a expertnímu populismu hlásajícímu alarmismus
 • k rozpoutání masového strachu jako nástroje manipulace
 • k vštěpování covidistické ideologie dobra, k efektu stádnosti a vymývání mozků
 • k rezignaci na investigativní novinařinu, k neřešení střetu zájmů u úředníků, politiků a odborníků ve vztahu k neprůhledné farmaceutické lobby

d) v oblasti ekonomiky a životní úrovně

 • k bezprecedentnímu sociálnímu inženýrství ve formě lockdownů…
 • k poškození ekonomiky narušením výroby a obchodu
 • k nadměrnému zadlužení země
 • k energetické krizi minimálně od října 2021
 • k meziroční inflaci 11 % k únoru 2022
 • k poklesu kupní síly a nárůstu chudoby

e) v oblasti občanské společnosti, demokracie a bezpečnosti Západu

 • k oslabení středních vrstev
 • k utlumení občanské společnosti
 • k narušení důvěry v mainstreamová média a demokratický systém
 • k souhrnnému oslabení Západu čelit ruské agresi a čínské rozpínavosti

 

6/ Závěr: Mohlo být lépe i hůře

Je pravda, že mohlo být mnohem lépe, jako například ve Švédsku, kde opatření vůči covidu byla uměřená. Zároveň je pravda, že mohlo být i mnohem hůře za situace, kdy bychom uplatňovali přístup nulové tolerance, jako se to nyní děje v Číně. Ale to už bychom nežili v demokracii, ale v totalitě.

Mnohým se po covidovém zpravodajství stýská. Už opět hlásají příchod další covidové vlny na podzim 2022. Bůh nás ochraňuj!

 

Michal Klíma, politolog a rektor Metropolitní univerzity Praha

 

Zdroje textu:

ČTK. 18. 4. 2022. „Uzavřená Šanghaj oznámila první případy úmrtí lidí s covidem.“ https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/uzavrena-sanghaj-oznamila-prvni-pripady-umrti-lidi-s-covidem-40394113

Kerles, Marek. 4. 3. 2022. „Z Ukrajiny prchají statisíce lidí. Co to znamená z hlediska pandemie a očkování?“ Zdroj: https://www.info.cz/zpravodajstvi/svet/z-ukrajiny-prchaji-statisice-lidi-hrozi-nova-vlna-covidu-19

Kučerová, Kateřina. 16. 11. 2021. „Lékaři varují: děti během covidu-19 tloustnou. Hrozí pandemie dětské obezity.“ Zdroj: https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-detech/Lekari-varuji:-deti-behem-covidu-19-tloustnou.-Hrozi-pandemie-detske-obezity__s20128x20101.html

Labanc, Jiří. 11. 4. 2022 „Důsledky zavřených škol? Vidíme je na dětech, kvůli přeplněným ordinacím bez pomoci.“ Zdroj: https://zena.aktualne.cz/deti/online-rezim-deti-pripravil-o-jistoty-pro-vetsinu-neni-valka/r~9a3a5baeb1b311ec9136ac1f6b220ee8/

Přádová, Daniela. 7. 2. 2022. „Obézních dětí kvůli pandemii přibylo. Situace je alarmující, varují lékaři.“ Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-obeznich-deti-kvuli-pandemii-pribylo-situace-je-alarmujici-varuji-lekari-187341