Operace Anthropoid, příběh neobyčejného hrdinství

Blogosféra

Alexandra Udženija

V českých dějinách máme řadu temných okamžiků, naštěstí ale i několik světlých míst. Jedním z těch nejsvětlejších je určitě hrdinná likvidace říšského protektora Reinharda Heydricha, od níž letos uplynulo 80 let.

Kulaté výročí asi nejde přehlédnout, už jen vzhledem k množství vzpomínkových akcí – od spektakulární rekonstrukce atentátu, po různé debaty, výstavy a pochopitelně i pietu. Jelikož byla dějištěm následných dramatických událostí z pozdního jara roku 1942 také Praha 2, ráda bych se podělila o pár dojmů. A také aspoň krátce zmínila akce, které se k tomu u nás na „Dvojce“ konají. A to i díky mé starostenské předchůdkyni a nynější ministryni obrany Janě Černochové, to bych ráda zdůraznila.

A teď k výročí samotnému. Nejsem historik, ale jedno si tvrdit dovolím. Likvidace Reinharda Heydricha byla činem nejen mimořádné hrdinským, ale také v rámci všech okupovaných zemí ojedinělým. Jakkoliv měla tragické následky pro její aktéry, jejich blízké i další lidi, kteří s tím neměli nic společného.

Jednak se podařilo zlikvidovat tyrana, který své barbarské choutky a bezmeznou nenávist vůči českému národu dal najevo hned po příjezdu do Prahy v září roku 1941. Jen namátkou – okamžité zatčení předsedy vlády Eliáše, popravy generálů a dalších důstojníků, vyhlášení stanného práva, vyhubení židovského obyvatelstva… Když se v souvislosti s Heydrichovou krutovládou mluví o „teroru“, je to myslím jedno z nejsilnějších a nejpřesnějších použití tohoto termínu.

Likvidace Hitlerova zástupce ale nebyla jen odplatou za to, co v českých zemích rozpoutal. Byla to jednak svým způsobem sebeobranná akce, která měla zabránit zdecimování i zbytků tohoto národa. A v neposlední řadě i vzpruha poté, co události následující po Mnichovu znemožnily bojovat na domácí frontě a bránit se v plné síle nacistickému zlu. A v duchu toho všeho se nesou i akce, které k výročí mimořádně odvážného činu Jana Kubiše, Josefa Gabčíka, ale i řady dalších u nás na Praze 2 pořádáme.

Už od 26. května je na náměstí Míru mimořádně zajímavá výstava s výmluvným názvem „80 let Operace Anthropoid“. Jsem ráda, že na její zahájení přišli kromě jiných i má starostenská předchůdkyně, nynější ministryně obrany Jana Černochová, ale také Kubišova praneteř Dagmar Raupachová. Výstava potrvá až do 18. června, více si k ní můžete přečíst zde. Samozřejmě je ale lepší přijít se podívat osobně…

Další velká vzpomínková akce se konala 28. května u kostela Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde se v tamní kryptě aktéři této hrdinné akce schovávali až do hořkého konce. Bylo mi ctí, že kromě jiných na tuto pietu dorazila i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (více k tomu zde). Ale tím to nekončí. Až do konce srpna bude probíhat seriál venkovních her spjatých s Operací Anthropoid. Putovní hry si může každý zahrát buď sám, nebo s rodinou či přáteli (pro zájemce posílám odkaz zde).

Odpor aktérů Heydrichovy likvidace trval tři týdny, smutný konec nastal již výše zmiňovaného 18. června. Okolnosti asi znáte, ale i kulaté výročí je myslím důvodem, proč si to celé připomenout a třeba se i dozvědět něco nového. Chystáme proto velkou vzpomínkovou akci na Karlově náměstí, která začne už v předvečer (více k tomu zde).

A dovolím si trošku patosu, byť myslím, že vychází z reálných základů. Likvidace Reinharda Heydricha nebyla žádná západní avantýra, jak se nám tu komunistická propaganda snažila léta namluvit. Bez tohoto hrdinného činu by tu možná už český národ nebyl. Tak prosím, udělejte si chvilku, a tuto hrdinnou akci si připomeňte. Ať už jakýmkoliv způsobem…

P.S.: A děkuji za spolupráci při konání vzpomínkových akcí kromě výše zmíněné ministryně obrany Jany Černochové mj. České obci legionářské. A doporučuji rozhovor s ředitelem Vojenského historického ústavu Alešem Knížkem (odkaz zde), který se se mnou vzpomínkových akcí také účastnil.