Válka se někomu hodí

Blogosféra

Martin Hála

Pokusy „začlenit“ ukrajinské lékaře a nově i advokáty (!) do stávajících struktur není nový a vůbec nesouvisí s válkou proti Rusku. Superspecializovaní odborníci, kterým chceme ulehčit jejich úděl udělováním výjimek, však bez jazykových dovedností mohou napáchat více škod, než si kdokoli uvědomuje. A není to jenom jejich věc, není to jen problém místních, kteří se jim s důvěrou svěří do péče - stát má ve spolupráci s odbornými komorami kvalitu těchto služeb garantovat. Zamýšlené kroky vlády jdou však přímo proti tomuto účelu, jdou přímo proti zájmům našich lidí. Jak jsem již předeslal, tyto snahy o degradaci (lékařského) stavu sahají minimálně dva roky zpátky, a kdo tvrdí, že se jedná o pomoc běžencům prchajícím před válkou, lže. Jde o cynické využití válečného stavu a proukrajinských sympatií.

 

Toto jsem psal přesně před dvěma roky ve článku „I za cenu faulu“:

Vedle informací, které zazní zcela zbytečně třikrát v průběhu jedněch televizních zpráv, jsou i takové, které se do médií nedostanou nikdy. Proč? Možná jsou příliš skandální a tím někomu nepohodlné, možná jsou příliš pozitivní, než aby udržely sledovanost. Kdoví. V každém případě mám dvě informace, které se na veřejnost příliš nedostaly…. a to by byla škoda!

Začnu tou pozitivní. Víte, že čeští lékaři patří mezi světovou špičku nejen v dlouhé řadě medicínských oborů a specializovaných činností, ale také v aktivitě tak prosté, přízemní a krásné jako je …. fotbal? Víte, že na každoročních mistrovstvích světa získali při sedmi účastech tři zlaté a čtyři stříbrné medaile? Nutno dodat, že se nejedná o žádné malé akce. Když byla v roce 2018 pořadatelem Česká republika, změřit síly přijely týmy ze 27 zemí.

Lékařský turnaj má jednu komickou, ale potřebnou a užitečnou instituci: v případě, že některý z hráčů výrazně převyšuje svým výkonem ostatní a vzniká-li podezření, že lékařem třeba vůbec není, musí absolvovat test pěti odborných otázek z oboru, který uvedl při své registraci. Kolegové z jiných zemí si jej takto snadno „proklepnou“ a pravdu není třeba dlouho hledat.

I stalo se, že jeden z talentovaných hráčů nejmenované postsovětské republiky nezodpověděl ani jednu z otázek. A když ani učební látka z prvního ročníku medicíny mu nebyla povědomá, dostal zákaz nastoupit do dalších utkání a celý tým byl potrestán kontumací již odehraného zápasu. Tvrdé, ale spravedlivé rozhodnutí, jde přece o sport, no ne?

Nyní položím nemístnou otázku: Mohl by tento „lékař“, který nemůže prokázat svoji odbornost a který též nezná dobře náš jazyk, legálně pracovat v našem zdravotnictví? – „Samozřejmě, že ne.“ zní asi vaše odpověď.

V tuto chvíli opravdu ne. Samozřejmé to do letošního dubna vůbec nebylo! Ministerstvo zdravotnictví řadu měsíců pracovalo na tom, aby bylo osobám mimo EU (rozumí se tím zejména Ukrajina) umožněno pracovat u nás na pozici lékaře bez složení jazykové a aprobační (způsobilostní) zkoušky. Zarouškovaný ministr děkující každý večer v televizi zdravotníkům za jejich obětavost podal nenápadnou novelu zákona ke schválení do Poslanecké sněmovny neváhaje k tomu využít stavu legislativní nouze, tedy režimu schvalování bez připomínkového řízení. Jen díky Senátu návrh neprošel.

Ze třech pilířů, na kterých stojí dostupná kvalitní péče (organizace, financování, vzdělání), se na první dva již dávno nemůžeme spoléhat. Nyní dochází k ostřelování posledního, a to ze strany toho, kdo by měl jeho pevnost střežit. Samo ministerstvo si myje ruce: zodpovědnost za ověření vzdělání cizince měla nést nemocnice, zodpovědnost za jakékoli jeho pochybení či nedorozumění měl nést místní lékař pověřený přímým odborným vedením. Odůvodnění nutnosti této novelyzajistit … v kritické době (pandemie) poskytování zdravotních služeb v potřebném rozsahu“ usvědčuje ve světle těchto detailů samo sebe ze lži.

Být léčen někým, kdo nemluví česky a není u něj ani jistota, že umí aspoň medicínu, by nikdo nechtěl. Čtyřiadevadesáti poslancům to však vůbec nevadí.

Ano, devadesát čtyři volených zástupců souhlasí s tímto stavem, který nelze označit jinak než jako pokus o hrubý faul. Souhlasí s pokusem ministra o faul na všechny naše lékaře, kteří skládají státní, atestační, specializační a další zkoušky. S pokusem o faul na všechny zahraniční lékaře, kteří již požadované náročné podmínky splnili. A souhlasí s úmyslem faulovat nás všechny, budoucí pacienty, kteří platíme zdravotní daň ve výši, která by měla garantovat něco zcela jiného.

Doba epidemie nás dočasně zpomalila nebo dokonce na chvíli zastavila v našem konání, jedná se tedy o faul v tzv. přerušené hře. To ministra nekvalifikuje k ničemu menšímu, než je červená karta. Ale tady jde jen o zdravotní péči, o zdraví, nic se nestalo, tak hrajeme dál, no ne?

Zdroje:

1) http://fotbalmedic.cz

2) Sněmovní tisk 819/0: Vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře … osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie … (duben/2020)

3) https://facr.fotbal.cz/uredni-deska-predpisy/p144