Návrh férové mírové smlouvy Ruska a Ukrajiny

Blogosféra

Karel Machala

1. Obě strany uzavírají trvalý mír. Vojska nacházející se na území napadené země se do 24 hodin stáhnou zpět na území napadající země.

2. Na podporu trvalého míru bude do roka na hranicích (upřesněných dále) vybudována 9 metrů vysoká tlustá ocelová zeď nazvaná „Gilgameš“. Zboření zdi je možné až po 50 letech.

3. Strany se dohodly na dvoufázovém mechanismu řešení hranic. V 1. fázi budou uznány hranice tak, jak byly již uznány po rozpadu SSSR a potvrzeny v Budapešťském memorandu (1994). Ukrajina se v něm vzdala jaderných zbraní a Rusko, USA a Spojené království za to zaručily územní celistvost Ukrajiny v hranicích bývalé Ukrajinské SSR. V případě pokračování do 2. fáze budou Ukrajině vráceny jaderné zbraně a Budapešťské memorandum bude zrušeno.

4. Ve 2. fázi budou hranice upraveny o výsledky referend jednotlivých oblastí. Referenda s mezinárodními pozorovateli a vyváženou kampaní obou stran (vzor: referendum Skotsko, nikoliv referendum Krym) se provedou ve všech oblastech a autonomních republikách jak Ukrajiny, tak i Ruska, kde bude sebráno nejméně 100 000 podpisů nebo podpisy 10 % obyvatelstva, aby nedošlo k poškození pouze jedné strany. Referenda se tedy mohou týkat např. Krymu, Donbasu, Charkova, Chersonu, Čečenska, Ingušska, Dagestánu, Karelie, Kaliningradské oblasti, Tatarstánu, Republiky Sacha (Jakutsko), Burjatska a podobně. Na referendech se mohou v případě AR Krym a Donbasu účastnit pouze osoby, které tam bydlely před okupací porušující Budapešťské memorandum.

5. Otázka bude znít „Chcete, aby vaše oblast či autonomní republika přestala být součástí dosavadního státního celku?“ Oblasti, které se vysloví dvoutřetinovou většinou všech voličů pro odchod z Ukrajiny nebo Ruské federace, získají samostatnost a mohou se připojit, opět transparentním referendem, k jiným státním celkům, nebo zůstat samostatné.

6. Za dosavadní porušení Budapešťského memoranda (Krym, Donbas) zaplatí Rusko Ukrajině reparace stanovené mezinárodním soudem.

7. Veškeré škody na budovách, majetku a zbraních, které strana smlouvy způsobila na území druhé strany, tato strana proplatí. Škody způsobené na majetku a zbraních přesunutých neprávem na území druhé strany se neproplácejí.

8. Za veškeré škody na zdraví a životech na území napadené země budou vyplaceny finanční kompenzace rodinám. Zabitých (zraněných) osob zdržujících se neoprávněně na území druhé země se kompenzace netýkají.

9. Kompenzace budou placeny primárně z prostředků osob, které k invazi daly rozkazy, odshora až dolů. Teprve poté budou použity peníze daňových poplatníků útočící země.

10. Obě země se mohou dohodnout na neúčasti na jakýchkoliv vojenských či ekonomických blocích a stát se neutrálními zeměmi (nikoliv jednostranně).

11. V obou zemích proběhne defašizace/denacifikace, což znamená zrušení principu „jeden doživotní vůdce – jedna říše – jedna vedoucí strana“, rozbití obřích korporativisticko-oligarchických struktur v ekonomice, a také to, že jednotlivci, jednotlivé národy a jazykové skupiny si budou moci hovořit jazykem, kterým hovořit chtějí. V zemi, kde tomu tak není, bude ustavena volná soutěž politických stran a svobodné volby, svobodná média, zrušen statut doživotního vůdce a tato země se vzdá nároků na dobývaní území mimo své hranice.

12. Případná účast v ekonomických blocích bude současně vylučovat bránění volného obchodu mezi oběma zeměmi, a tedy Evropská unie na straně jedné a Eurazijská ekonomická unie na straně druhé nebudou klást překážky volnému obchodu mezi oběma zeměmi, resp. bloky a zavážou se k témuž.

13. Obě země se budou snažit snížit stavy svých vojsk na takovou úroveň s převažujícími obrannými zbraněmi, aby se už nikdy nemohly napadnout.

14. Ukrajinští ptáci přelétávající do Ruska, o nichž se ruská strana domnívá, že nesou biologické zbraně, mohou být Ruskem zadrženi a toto vydá Ukrajině stejné množství zdravých ptáků stejných druhů.

15. Obě země souhlasí s pravidelnými inspekcemi svých biologických laboratoří, aby se předešlo rozšiřování nepravdivých zpráv, případně provádění nebezpečného biologického výzkumu.

 

Podpisy:

Prezident Volodymir                                                    Preziděnt Vladimir

Garanti: princ Waldemar, Voldemort, Walt Moore, Walter Maurer, Wang Ťie-Ma

KAREL MACHALA