Korespondenční hlasování je hazardem s důvěrou ve výsledky voleb

Blogosféra

Vlastimil Veselý

Před pár dny vyšel český překlad článku J. Christiana Adamse o tom, jak to bylo s posledními americkými volbami. Proběhly regulérně dle zákona nebo byly zmanipulované? Jeho text realisticky popisuje, čím se zásadně lišily od těch předchozích. O tom, zda je lze označit za férové nebo podvodné, ať si udělá obrázek každý sám. Připomínám jen, že volební hlasy se až na výjimky nepřepočítávaly, protože to ze způsobu volby nebylo a není možné.

Ale vraťme se o tři roky zpět, kdy ještě doznívaly výsledky voleb předchozích. Právní výbor amerického Kongresu tehdy „griloval“ nejvyššího manažera Googlu, Sundara Pichaie, ve věci podezření, že Google záměrně ovlivňoval volební účast voličů latinsko-amerického původu v některých státech USA (Florida, Nevada), kde Hillary Clintonové záleželo na každém jejich hlasu (záznam slyšení v délce 6:43 min). Problematická nebyla samotná motivace voličů k vyšší účasti, ale fakt, že Google tak činil pouze v některých státech – tam, kde to bylo nejvýhodnější pro jednu ze stran.

Ovlivnění volební účasti pro vybrané voličské segmenty

Nyní by měla česká veřejnost zpozornět. Mapy s podrobnými volebními výsledky jsou známy i u nás a ví se tedy, jak jsou politické strany a hnutí úspěšné v jednotlivých městech a jejich čtvrtích (nebo v zahraničí). Co kdyby se podobně jako Google začaly chovat média a politické neziskovky a cíleně zvyšovaly volební účast ve vybraných volebních obvodech nebo u pracovníků těch organizací, kde je vyšší potenciál volebního zisku stran, které prosazují jejich zájmy?

Představme si například situaci, kdy nevládní organizace zorganizuje ve volební pátek bezplatný odvoz pracovníků přistaveným autobusem k volební místnosti, což opravdu může vést k jejich vyšší ochotě volit. Bude nežádoucím ovlivněním výsledků voleb, když takový odvoz bude nabízen pracovníkům jen některých firem nebo institucí? A co když bezplatnou dopravu k volebním místnostem zorganizují jen v některých sídlištích? Bude v pořádku, když se to bude financovat z veřejných prostředků?

A co kdyby se nevládka zaměřila jen na některé segmenty voličů a motivovala je k účasti jinak než zvýhodněnou dopravou? Např. tím, že cizincům pracujícím ve vybraných firmách zařídí registraci notářem do volebních seznamů v místě jejich pracoviště?

Korespondenční hlasování jen pro zahraničí

Manipulace voleb umělým zvýšením účasti vybraného voličského segmentu můžeme být brzy svědky u nás, pokud se podaří prosadit korespondenční hlasování pro Čechy žijící v zahraničí. Bylo by to podle mého názoru největší ohrožení demokracie po roce 1989, protože při vzdálené volbě není technicky možné zajistit tajné (nikdo jiný neví, jak volič hlasoval), rovné (každý hlasuje jen jednou) a přímé (za voliče nehlasoval někdo jiný) hlasování.

Při osobním hlasování může být za plentou jen jeden člověk a před hlasováním se musí prokázat dokladem s fotkou. Těžko na vás může vyvíjet nátlak třeba zaměstnavatel nebo příbuzný. S hlasováním na dálku je nátlak daleko snazší a hůře prokazatelný. Zajde-li vás večer navštívit nějaký soudruh od mafie a podívá se vám pod prsty, jestli hlasujete pro žádoucího kandidáta, žádná volební komise si toho nevšimne. 

Korespondenční hlasování by úplně zbytečně vneslo riziko podvodu do důvěryhodnosti výsledků voleb a ovlivnilo volební účast jen pro vybraný segment voličů. Naši občané v zahraničí právo volit už dávno mají a využívají ho. Zvýšení jejich komfortu za ten hazard rozhodně nestojí.