Modrozelená čtvrť bez ekologického fanatismu

Blogosféra

Alexandra Udženija

Příroda vs. lidská činnost. Zeleň vs. ekonomický rozvoj. Konzervatismus vs. životní prostředí. A mohla bych pokračovat dál… Podobně nesmyslných protikladů a uměle tvořených rozporů slýcháme léta spoustu. Hlavně od progresivistů, „zelených“ ideologů a ekologických fanatiků. Bohužel, někteří politici se v duchu těchto zdánlivých rozporů i chovají.

Jednou z věcí, o která se léta v politice snažím, je dokázat, že termíny zmíněné v úvodu nejen v žádném protikladu nejsou, ale že se vzájemně doplňují. Ba co víc, často i prolínají. A jelikož se o něco podobného zrovna pokoušíme na Praze 2, uvedu pár konkrétních příkladů.

Riegerovy sady asi nemusím představovat, zná je leckdo. Ať už v Praze žije, pracuje nebo sem jen tak občas zajede. Jsou hezké, ale to neznamená, že by nemohly být ještě hezčí. Proto je po etapách revitalizujeme. Aktuálně – přibude asi padesát nových stromů a porostů a dojde k citlivému propojení s Rajskou zahradou atd… (zde je k tomu pár obrázků).

Krátce zmíním pár dalších projektů, kde se jasně ukazuje, že výše zmiňované rozpory nemusejí žádnými rozpory být. Vylepšujeme i Čelakovského sady, kde kromě jiného nahradíme asfalt mnohem příhodnějšími a „přírodnějšími“ žulovými kostkami. Podobné úpravy (schodiště, zděná lavička, okolní zdi) probíhají i v Havlíčkových sadech.

Asi největší změna nás čeká v Sadech Svatopluka Čecha, kde chystáme v centrální části parku novou fontánu, která se stane zároveň hlavní dominantou. Mezi jejími tryskami budou úryvky z Čechova díla, což je nepochybně rarita. Kromě toho tam přibydou vodotrysky, mlžítka a brouzdaliště. Zvlhčené prostředí uleví nejenom lidem, co tam rádi chodí – například na nápad s brouzdalištěm mě přivedly zdejší maminky -, ale i okolnímu porostu. Neboli, opět rozumná „modro-zelená“ politika, jak si ji představuji.

Nemyslíme ale jen na horko, máme i období dešťů. I zde se nabízí spousta možností, jak toho využít. Teď například právě v Riegerových sadech stavíme retenční nádrže. Jednak se tím vyřeší přívalové deště, navíc se tím získá voda na zalévání. Takže win-win situace, dalo by se říct. A také příklad rozumné, šetrné, konzervativní politiky vstřícné k přírodě (více si o tomto projektu můžete přečíst zde). Podobný sběr dešťové vody máme i v Havlíčkových sadech, kde touto vodou zaléváme zdejší vinici. Ostatně každoroční zářijové Vinobraní v Grébovce je jednou z nejoblíbenějších akcí nejenom pro občany Prahy 2.

A další věc – nechceme různé opravy a úpravy dělat jen ad hoc. Tedy namátkově, na poslední chvíli, jako nečekané „překvapení“ místním obyvatelům. Proto jsme vytvořili ucelený projekt, který jsme nazvali dle místa a konečného cíle „Udržitelná dvojka“ (více si o tom můžete najít zde).

Proč to všechno uvádím? Jsou to myslím názorné příklady toho, že potřeby lidí, ekonomické i sociální aspekty života se dají s péčí o přírodu a životní prostředí skloubit i ve městě. A mnohem rozumnějším a citlivějším způsobem, než jsme svědky třeba u současného vedení hlavního města. Žádné cyklostezky v místech, kde by člověk na kole stejně v hustém provozu jen trpěl. Anebo nepromyšlené uzavírky silnic a nesmyslné rozmisťování stolků na místech určených pro auta. Jako by dopravní situace ve městě nebyla už tak složitá.

Mimochodem, starost o ovzduší máme i u nás na Praze 2, ale neřešíme to takovými šílenostmi. Právě revitalizace parků, zavlažování a vysazování nové zeleně – celkem půjde o více než 80 nových stromů – má čtvrti zatížené hustou dopravou přinést z hlediska ovzduší alespoň určitou úlevu.

A na závěr ještě jednu inspiraci, jak se dá skloubit konzervativní pravicová politika se starostí o životní prostředí. Rozhodli jsme se jít ještě dál, než „jen“ revitalizovat parky. V rámci péče o veřejnou zeleň chceme klasické sečené trávníky částečně nahradit květnatými loukami, několik vhodných lokalit je už vybraných.

Takže i v centru Prahy bude brzy možné slyšet větší množství ptáků a vidět motýly. Pokud tedy město nezačne z těchto květnatých pásů, které vznikají i podél některých chodníků, dělat nové cyklostezky, jak trefně sarkasticky zaznělo v jednom z komentářů pod příspěvkem na mém facebookovém profilu…

Je to ale běh na delší trať, kýžené efekty květnatých luk se projeví až tak za dva až tři roky. Přináší to ale spoustu výhod. Mimo jiné to, že louky se nemusí hnojit ani se chemicky neošetřují. A náklady na jejich péči jsou nízké. Takže opět, všeobecně výhodná věc.

Jen pozor! Neznamená to, že bych jakožto dlouholetá hrdá členka ODS „zezelenala“. Témata jako osobní či ekonomická svoboda, prosperita a ochrana sociálních i rodinných hodnot jsou pro mě stále klíčové. Jen jsem chtěla na pár příkladech z jedné čtvrti jednoho města – byť klíčové části samotné metropole – ukázat, že zdravý rozum je víc než jakákoliv fanatická ideologie. Ať už má jakoukoliv barevnou nálepku…