JSEM SVOBODNÁ LIDSKÁ BYTOST

Blogosféra

Šimon Reich

Jsem lidská bytost, kterou stvořil b-h k obrazu svému (pozn.: a/nebo evoluce chcete-li).

Moje základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Nikdo nesmí být podroben ponižujícímu zacházení. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost. Tyto práva a svobody by se měly zaručovat všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, smýšlení, původu či očkovacího statusu.

Stát má být založen na demokratických hodnotách a neměl by se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. Covidismus nemá s vědou společného takřka nic, zatímco s náboženstvím či ideologií má společného takřka vše. Kombinuje v sobě Dunning-Krugerův efekt, kognitivní disonanci, strach, hysterii, spasitelský komplex a tunelové vidění.

Stejně jako jiné ideologie či náboženství je covidismus velmi významně zneužíván k obohacení a posílení vlivu individuálních entit (organizace, instituce, firmy, korporáty, nadnárodní společnosti atd.), k posílení kontroly ze strany státu směrem k občanům a k eliminaci svobodného rozhodování lékařů a dalších zdravotníků stran toho, jak (ne)léčit jejich pacienty.

Není sporu o tom, že covidismus způsobil víc škod než užitku. Kdo se chce chránit před onemocněním covid-19, nechť se očkuje a podniká další opatření, která dle jeho názoru sníží riziko infekce nebo těžkého průběhu. Já se však na podzim a během zimy budu chovat stejně jako po celé předešlé dva roky. Tedy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Apeluji na osobní odpovědnost. Když budu zjevně nemocný/infekční, tak se budu snažit omezit kontakt s ostatními, případně je na to včas upozorním. Když se mi bude chtít kýchnout či zakašlat, tak si zakryji nos i ústa. Budu dodržovat rozumnou, avšak důslednou hygienu rukou. Patří to k základům slušného chování. Co si však bude někdo říkat v televizi, na tiskovce, ve vyhlášce nebo v mobilní aplikaci mi bude srdečně jedno.

Žádám respektování odlišných názorů napříč odbornou, ale i laickou veřejností, stejně jako dodržování základních etických, bioetických a morálních zásad a standardů ve společnosti, především pak v oblasti klinické medicíny a výzkumu. Odmítám a odsuzuji jakékoliv snahy o zneužití státní moci ve prospěch zájmů individuálních entit.

Požaduji maximálně otevřenou, věcnou a slušnou debatu napříč celou společností a všemi hromadnými sdělovacími prostředky. Nadávky, napadání, obviňování, osočování, dehonestace či jiné argumenty ad hominem, stejně jako argumenty ad ignorantiam, ad lapidem či ad populum, jsou nepřijatelné. Cenzura veřejně sdělovaných názorů je nepřípustná.

Pojem “dezinformátor” chápu jako někoho, kdo úmyslně šíří nesprávné informace (“dezinformace”) s cílem uškodit ostatním. Označit někoho veřejně za “dezinformátora” je tudíž velmi vážným obviněním. Pokud budu takto kýmkoliv obviněn, tak se budu bránit soudní cestou neboť každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

V případě, že se covidismus opět začne prosazovat, tak hodlám využít skutečnosti, že v České republice může být porušení zákonů během občanské neposlušnosti legální, pokud tento odpor směřuje k ochraně práv, hodnot a principů zaručenými nebo chráněnými normami nadzákonné právní síly (Ústava, Listina, nálezy Ústavního soudu, mezinárodní smlouvy).