Malý kvíz z historie

Blogosféra

Martin Štěpán

Uhodněte, o které době hovoří článek:

"Po vzniku samostatného XY státu bylo v blízkosti hranic vyhlášeno několik samostatných autonomních provincií. Stát XY obnovil svoji územní integritu se všemi odtrženými územími jejich vojenským obsazením prakticky bez větších vojenských akcí takže se pokus o odtržení nezdařil a tyto celky přestaly existovat. Obyvatelstvo začalo protestovat a demonstrovat za tzv. právo národů na sebeurčení. Protesty byly násilně potlačeny armádou. .... osob bylo zabito a ... zraněno. Mezi obětmi byli ženy a děti. Později byly tyto oběti propagandisticky využívány nacionalisty k eskalaci konfliktů, zejména v pohraničních oblastech, které se samy začaly označovat jako ........ Dne....pronesl ..... na sjezdu strany projev, ve kterém slíbil svým spoluobčanům v XY státu osvobození. Příslušníci tajných teroristických organizací začali přepadávat XY úřady, veřejné budovy a demolovali je. Jejich řádění se neobešlo bez ztrát na životech. Vláda na tuto situaci rázně reagovala. V pohraničních oblastech ihned vyhlásila stanné právo a ..... stranu....rozpustila. Hlavní představitelé strany uprchli včas do Z. Problematická území byla obsazena armádou a jednotkami Stráže obrany státu. Došlo ke střetům a ztrátám na lidských životech. V pohraničí již předtím docházelo k demonstracím a ke srážkám s policií. Tisk se úpěnlivě snažil, aby k žádné dohodě nedošlo. Vše zveličoval – obyčejnou hospodskou rvačku prezentoval jako závažný incident, při kterém šlo příslušníkům často o život. Vše vyvrcholilo napadením a zabráním státu XY státem Z"

Pokud jste aspoň trochu znalci (pokud ne, doporučuji alespoň článek Jiřího Peňáse) problematiky Ukrajiny a východních republik Donbas a Luhansk, tak jste si možná dosadili za XY Ukrajinu, za Z Rusko. Nicméně je to chybná odpověď. Článek vypovídá o situaci v Sudetech mezi dvěma světovými válkami, kdy XY je Československo a Z je Německo (zdroj je Wikipedietento článek). Pro mě osobně je podobnost těchto vnitrostátních konfliktů velmi zarážející. Moc by mě zajímalo, jak moc zná historii tohoto našeho historického konfliktu Putin. Tipl bych si, že dobře. Jestliže ano, je na místě si položit otázky: Šlo těmto situacím předejít? Kam až Putin zajde?

Pokud zcela hypoteticky připustíme, že nebyl-li by konflikt A nenašel by si Hitler či Putin pro své zájmy důvod B, tak možná předejít konfliktu (konfliktům) šlo: Jak obyvatelé Sudet, tak Donbasu (Luhansku) se evidentně necítili jako plnohodnotní občané státu, který obývali. Místo diplomacie a jednání stát zvolil jak se zdá ten nejhorší možný způsob řešení konfliktu - vojenský. Ten sice problémy potlačil a odsunul, ale nevyřešil. To se bohužel nepodařilo vyřešit ani Československu po roce 1989. S odstupem času můžeme ale zhodnotit odtržení Slovenska od Česka jako asi v té době nejlepší variantu řešení problémů. Mírovou cestou. Stejně jako v manželství se musí manželé starat, aby byl jeden i druhý spokojen, tak je to dle mého i v tomto případě. Jinak následuje rozvod. Který může být třeba kulturní a oba partneři poté zůstanou přáteli. Stejně jako to bylo v případě Česka a Slovenska. Nebo se drží za cenu facek a násilí v rodině. Jako v případě Ukrajiny a Donbasu či Luhansku. Je ovšem pořád riziko, že přijde někdo třetí, který řekne: "Pojď, se mnou se budeš mít lépe."

Pokud zůstanu u příměru rodiny, pak je otázkou, zda onen "třetí" vyznává monogamii nebo polygamii (jako Hitler). Pokud se Putin rozhodl pro polygamii, je třeba mu dát najevo, že se u nás rozhodně nepěstuje.