/
Jana Tatýrková
ekonomka

Vášnivá čtenářka beletrie, která ráda potkává zajímavé lidi. Aktivní amatérská tenistka. Ekonomka, věnující se více než 12 let problematice dluhů, pohledávek a finanční gramotnosti. Chtěla by uvést na pravou míru, že dluhy nejsou jen exekuce. Nemá ráda omezování, ať už jakékoliv. Chce se rozhodovat sama a za svá rozhodnutí si nést odpovědnost. Je názoru, že stát by měl vytvářet podmínky, ne chtít vodit všechny za ruku jak nesvéprávné!