Zasloužená odměna pro zachránce lidstva v pandemickém věku

Blogosféra

Robert Rabas

O některých věcech se nepolemizuje. Jako že výrobci vakcín na Covid-19 zachránili lidstvo. Očkuji se, abych neumřel, zdůrazňovalo se ještě v lednu 2022. Neočkovaní zemřou. A prokázali snad odpůrci očkování opak?? Myslí si snad, že oni a jejich idol Putin jsou nesmrtelní??

Zajímavější otázkou je jak vhodně motivovat vynálezce a výrobce vakcín v jejich šlechetné bitvě za záchranu lidstva. Jak má vypadat smlouva, která jim zajistí potřebné zázemí pro jejich bohulibou činnost? Základním výchozím bodem je dělba rolí mezi dodavatelem a státy. Dodavatel je od toho, aby pokořoval náročné mety v oblasti vědy, lékařství a pandemií poničených výrobních řetězců. Státy zase od toho, aby na pokyn dodavatele platily, bez dotazů odebíraly jakýkoli vakcinační produkt, který vznikne jako výsledek ušlechtilého úsilí dodavatele, a aby zajistily, že žádný z cca 8 mld. obyvatel této planety se nedopustí žádného konání či opomenutí, které by mohly rušit dodavatelský řetězec v jeho spasitelských aktivitách (v duchu nově pojatého lékařského hesla primum non nocere). Jak má tedy vypadat ona smlouva snů?

  1. Dodavatel nemá povinnost nic dodat, pouze se zaváže usilovat o vývoj, výrobu a dodávku něčeho, o čem stát bere na vědomí, že dost možná nevznikne nebo nebude fungovat; stát to však určitě odebere bez ohledu na jakékoli jiné vakcíny či léky od jiných dodavatelů a na vývoj pandemie.
  2. Dodavatel bude rozhodovat o alokaci dodávek mezi různými státy až do celkového sjednaného množství a nemusí držet žádné termíny dodávek (dodavatel tedy asi bude chtít péčí řádného hospodáře upřednostnit státy, které platí nejvíc). Zato stát bude platit, a to nejdřív zálohu a potom doplatek, a to ještě před dodávkou, která nastane v termínech určených dodavatelem.
  3. Cena za neznámý produkt bude pochopitelně určena pevnou částkou. Pokud bude produkt odpovídat tomu, co o něm dodavatel v budoucnosti napíše ve svých specifikacích, nemůže stát nic odmítnout ani reklamovat a je srozuměn, že nejsou známy žádné informace o účinnosti a účincích produktu.
  4. Stát musí odškodnit dodavatele i všechny jeho poddodavatele a smluvní partnery ohledně všech nároků týkajících se produktu. Stát také musí dodavatele a jeho poddodavatele a smluvní partnery proti všem nárokům bránit, nebo může tuto obranu převzít dodavatel na náklady státu. Pochopitelně platí, že odpovědnost státu je neomezená (odpovědnost dodavatele je omezená výší zaplacené ceny). Pokud by tedy např. v důsledku užití produktu pochcípala polovina lidstva, vyřídí si to pozůstalí se státem. Dodavatel se tak bude moci soustředit na další zachraňování lidstva.
  5. Stát se též vzdává všech možných práv a nároků a zajistí, aby žádná iritující ustanovení lokálního práva nerozptylovala dodavatele v jeho úsilí.
  6. Celá smlouva bude pochopitelně tajná a bude se řídit rozhodným právem a rozhodčí doložkou v jurisdikci (např. New York), v níž má dodavatel nejvíce drahých právníků a stát žádné.

Dobré je, že státy zřejmě měly dostatek předvídavosti, aby smlouvu snů se zachránci lidstva uzavřeli. Dozvědět se víc lze například zadáním výrazu „manufacturing and supply agreement institute of public health“ do vyhledavače (např. duckduckgo nebo bing). Lze případně doplnit i jméno zapomenuté země na Balkáně, s níž je spojeno jméno Skanderbeg. A jméno farmaceutické společnosti známé pro svůj vynikající marketing: https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history.

Smlouva snů nám řekne vše, co potřebujeme vědět o pandemických opatřeních, propagaci vakcín, povinném očkování a chování států v době pandemie. Existují navíc indicie, že státy chtějí pandemická opatření do budoucna prodlužovat. Viz např. prosazená novela pandemického zákona, plánované prodloužení covid-pasů v EU (lhůta k vyjádření pro veřejnost je do 8. 4. 2022: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_en) a plánovaná pandemická úmluva (https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/pandemic-treaty/).

Státy prostě dělají svou práci – plní své povinnosti ze smluv snů se zachránci lidstva a tyto své povinnosti propisují do právních předpisů. Škoda jen, že kvůli tomu vykrvácí naše svoboda. Státy by si měly uvědomit, že toto jejich počínání je velmi krátkozraké. To se pak v souvislosti s válkou na Ukrajině (v níž Západ pod vedením USA chce prosadit své představy o správném uspořádání, aniž by se vojensky angažoval proti Rusku) špatně argumentuje, že zrovna ten náš svobodný politický systém je kvalitativně něco zcela jiného než ostatní politické systémy. Je to podobné, jako kdyby nějaká velmoc x-krát zahájila vojenský zásah v rozporu s mezinárodním právem a pak se snažila toho stejného mezinárodního práva dovolat proti jinému agresorovi. Pokud se Západ svých vznešených principů dovolává jen když se mu to hodí, světové veřejné mínění (i v „neutrálních“ zemích jako např. Indie) takové argumenty nepřesvědčují.