Pohledem studenta: Přihlásit se k elitě

Blogosféra

Pavel Štěpánek

Co nám koronavirus dal? Vděčné téma pro debaty s kýmkoliv, kdekoliv a kdykoliv, mohlo by se zdát. Možná, ovšem jen do určité míry.

Za svých gymnaziálních let jsem vnímal jeden velmi příjemný, kontinuální pocit – vědomí silné názorové sounáležitosti se sociální skupinou, ve které jsem se pohyboval. Byli jsme idealističtí, duší jasně prozápadní Evropané, hájili evropský integrační projekt a považovali se za liberály. Svět byl krásně čitelný.

Mnohé zůstalo, mnohé se změnilo. V kontextu uprchlické krize, znepokojujících kulturních válek západního světa a konečně pandemie koronaviru se lze bohužel snadno přiblížit těm názorovým skupinám, o jejichž blízkost by člověk za normálních okolností nestál.

Člověk, který opatrně zastává názor, že svět je tvořen spojováním protikladů a muž a žena představují archetypální principy, nikoliv společenské konstrukty, je dnes snadno označen za homofoba nebo transfoba. Člověk neagresivně hájící názor, že ochrana zevních hranic EU by měla být samozřejmostí, za xenofoba a nácka, a člověk, který uvážlivě a zodpovědně nabádá k racionální indikaci očkování, je snadno označen za antivaxera. Ničím z toho se ovšem necítí být!

S názory možná stále konzistentními jako před lety, snadno se lze v dnešní situaci ocitnout na stejné straně barikády s těmi skupinami našich spoluobčanů, jejichž společnost jinak nevyhledáváme, způsoby projevu nesdílíme a jejichž argumentaci považujeme mnohdy za plytkou.

Každý touží po kognitivním uzavření, každý chce někam patřit. Rádi bychom svět vnímali v kontrastech, nicméně svět je odstínovaný. Snad pouze tak si vysvětluji skutečnost, že i řada studentů lékařských fakult k celé pandemii přistupuje nekriticky, očkování považuje de facto za svou povinnost a nedostatečně se zajímá o názory těch respektovaných imunologů – kliniků, kteří svým přístupem nezapadají do mediálního narativu. Každý chce někam patřit. K nekritickému přijímání covidových tezí může vést následující postoj: „Nejsme iracionální antivaxeři, sdílíme nadšení pro pokrok a hlásíme se k elitě.“