Domácí úkol pro koordinátory covidismu

Blogosféra

Šimon Reich

Zaujal mne tento článek https://www.novinky.cz/domaci/clanek/testovani-ve-skolach-ve-ctvrtek-ukazalo-3-357-nakazenych-z-13-milionu-40384216, který konstatuje otestování 1,3 milionu lidí, jehož výsledkem bylo 3 357 pozitivních jedinců.

Díky němu jsem si vzpomněl na tu "slavnou událost", když Rakušané poprvé plošně otestovali statisíce studentů na školách spolu s učitelským sborem. Tenkrát jim vyšlo 211 pozitivních jedinců (z nichž 79, tedy více než třetina, bylo dospělých). Tenkrát jsem se snažil na sociálních sítích (a činím tak dodnes prostřednictvím přednášek) vysvětlit, proč je tento výsledek sám o sobě důkazem naprosté nesmyslnosti takového plošného testování.

Tentokrát jsem se rozhodl na to jít opačně. Vymyslel jsem si takový malý domácí úkol pro všechny koordinátory očkování, koordinátory lockdownů, koordinátory testování, koordinátory trasování, zkrátka pro všechny koordinátory nového lepšího světa bez nemocí, válek, hladu a ošklivých slovíček.

 

Zadání: Testovalo se 1,3 milionu lidí a 3 357 z nich bylo pozitivních. Sensitivitu a specificitu námi užitého testu neznáme, ale dejme tomu, že je v obou případech 99%.

Otázka č. 1: Jaká je v této 1,3 milionové populaci skutečná prevalence (výskyt) námi sledovaného jevu (antigen pozitivity)? (nápověda: Thomas Bayes)

Otázka č. 2: Jaká je pravděpodobnost, že u pozitivně testovaného jedince je skutečně námi sledovaný jev přítomen? (nápověda: pozitivně prediktivní hodnota)

Otázka č. 3: Jaké všechny údaje/proměnné vymyslíte, které by bylo dobré znát, abychom mohli alespoň přibližně odpovědět na otázku, zda je správně pozitivní jedinec rovněž infekční pro svoje okolí? (nápověda: učebnice mikrobiologie a infekčního lékařství)

Otázka č. 4: Existuje alespoň jeden konkrétní test, u něhož byla nezávisle ověřena a potvrzena 99% sensitivita a 99% specificita při užití u asymptomatické populace? (nápověda: regulace upravující uvedení zdravotnických prostředků na trh a její výjimky v případě testů na SARS-CoV-2/covid-19)

 

Pokud na dané otázky neumíte odpovědět ani po užití nápověd, tak pověste svojí koordinovací funkci na hřebík. V případě, že na ně dokážete odpovědět a to dokonce správně, tak již víte, že máte učinit totéž. Povedlo se? Hurá! Gratulujeme tímto ke znovunalezení vaší vyšší signální soustavy.

Pokud jste odpověděli na otázku č. 4 ANO, tak vyhráváte jednosměrnou letenku na dovolenou v Pango Pango.

Samozřejmě má tento domácí úkol ještě jedno podstatně jednodušší řešení - označit jeho tvůrce za odpůrce očkování, odmítače plošných opatření a pomateného odborníka, který propadl dezinformacím.

 

P.S.: Správné odpovědi si rozebereme v příštím článku.