Demokracii si vzít nenecháme! Pandemickým zákonem ani amatérismem slabé vlády

Blogosféra

Tomáš Nielsen

V poslední době se na mě obrací řada lidí s otázkou, co se bude dít teď, když novele pandemického zákona už nestojí nic v cestě. Ptají se, jak se bránit proti zvůli státní moci a na co se máme připravit na podzim. Jsem přesvědčen, že je potřeba vycházet z reality. Nová vláda nám slibovala změnu, slibovala nám, že budoucnost budeme vytvářet spolu, odpovědně a odborně. Stejně jako vládám minulým i jí ale zachutnala moc a na své sliby rychle zapomněla.

Máme-li se z marastu koronavirové krize dostat skutečně spolu, je potřeba zamyslet se nad hodnotami, které sdílíme a kterým věříme. Právě poslední dva roky mě přiměly zamyslet se nad tím, jaké hodnoty to jsou. Pro sebe jsem si určil tři nejzásadnější. Na prvním místě u mě stojí právo. Právo je totiž to, co nás chrání před nespravedlností, právo je základní konstantou demokracie. Základní práva a svobody člověka, zejména pak právo na ochranu lidské důstojnosti, jsou nejvyšší hodnoty, o které stojí za to bojovat.

Další zásadní hodnotou je pro mě respekt. Ten totiž spojuje vlastní odpovědnost každého z nás za sebe, svou rodinu, své blízké, abychom si respekt zasloužili, s přirozenou povinností respektovat lidi kolem sebe, zejména jejich svobody, jejich právo na lidskou důstojnost a soukromí.

Třetí hodnotou je odbornost. Právě profesionalita, spojená s poctivou prací a odpovědností za její výsledek, totiž díky právu vytváří funkční spojení citů (respekt) a rozumu (odbornost) coby podstaty humanistické společnosti.

Co kdybychom zkusili využít zkušeností z posledních dvou let? Vlády nám ukázaly, že právo nerespektují. Jak jinak by mohla současná politická reprezentace dlouhou dobu udržovat stav diskriminace skupiny lidí, jak jinak by mohla ignorovat potřeby našich dětí a upřednostňovat jakési fiktivní „veřejné blaho“ před základními právy a svobodami jednotlivců? I protlačení novely pandemického zákona, která je pošlapáním ústavnosti, je jasným důkazem, že současná vláda právo za svou prioritu nepovažuje.

Pokud jde o respekt, můžeme o něm mluvit ve vztahu k vládě, jejíž ministr zdravotnictví protlačil třetí dávku očkování u dětí od 12 let proti doporučení nejvyššího regulátora (SÚKL)? Předseda vlády nedávno poděkoval všem očkovaným za to, že díky nim se vracíme do normálu. Nejde o to, že je to nesmysl. Ale co těch několik milionů neočkovaných, kteří dva roky pomáhali udržet tuto zemi funkční? Kde je respekt k hasičům, policistům, zdravotníkům, ale i ke všem ostatním, kteří svou prací pomáhají nám všem, byť bez očkování? Navíc v situaci, kdy jim stát zcela v rozporu se základními zásadami lidství znemožnil přístup ke společenskému životu, kdy jim zakázal sledovat sportovní úspěchy svých dětí, kdy z nich učinil občany druhé kategorie? I jen toto zdánlivě nenápadné „poděkování“ potvrzuje, že vláda nedokáže a nechce lidi spojit, že je zde skupina, kterou nehodlá respektovat, že tato vláda pokračuje v politice rozdělování společnosti, místo toho, aby ji sjednotila. I jen toto malé poděkování je důkazem, že nová koalice odmítla respektovat své voliče.

A odbornost? Současná vláda každým svým krokem prokazuje, že to je hodnota, o kterou se opřít neumí. Udržuje-li stále napětí mezi skupinami lidí, odmítá-li nadále vést jakoukoliv diskusi a vytváří-li koncepty boje proti dezinformátorům, popírá tím profesionalitu, popírá tím svůj zájem o hledání odborně podložených řešení. Činí-li tak ve zdravotnictví, pak tak bude činit i ve všech ostatních oblastech.

Nechci poslední dva roky vnímat jen jako roky, které mé rodině vzali možnost cestovat, navštěvovat divadla nebo trávit čas s přáteli. Nechci si je pamatovat jako dobu, která okradla mé děti o podstatnou část dětství, jako dobu, která je zadlužila na desítky let dopředu. Pro mě je to doba, která nám pomohla odhalit v sobě i v ostatních dosud skryté charaktery. Ukázala nám, kolik do té doby nenápadných odborníků máme kolem sebe. Ukázala nám, že právo, respekt a odbornost jsou právě ty hodnoty, které nám pomohou posunout se dál.

Jsem přesvědčen, že pokud chceme zabránit likvidaci demokratického právního státu, nemůžeme se nadále spoléhat jen na soudy. Novela pandemického zákona, ale i další kroky současné vlády dávají jasně najevo, že o právo se nebudeme schopni opřít. Je potřeba změnit politickou reprezentaci. Je třeba využít příležitosti, kterou nám koronakrize dala, a začít Českou republiku budovat na nových hodnotách. Je potřeba začít se spojovat.

Chceme-li opravdu využít potenciál posledních dvou let, měli bychom si uvědomit, že neselhala jen státní moc, ale i společenství, jichž jsme členem, zejména Evropská unie. Přitom i v rámci EU je mnoho dalších států, které samy o sobě nemají zásadní vliv na vývoj evropské civilizace. Podaří-li se nám ale sjednotit se na společných hodnotách, můžeme využít i jejich zkušeností a předat jim naše.

Doba po schválení novely pandemického zákona by se mohla stát dobou spojení pod záštitou práva, respektu a odbornosti. Spojení občanů České republiky, ale i spojení států, jako jsou Česká republika, Slovensko, Švédsko, Dánsko, Belgie, Irsko, Maďarsko a další. Bojíme se budoucnosti? Pak se zkusme sjednotit alespoň na základních hodnotách, o které se chceme opřít a na nichž chceme vybudovat budoucnost naši i našich dětí.