Modleme se!

Blogosféra

Pavel Štěpánek

Je těžké věřit, že existuje zlo? Věřím, že ne. Vidíme válku v živém přenosu. S obavami sledujeme dění na Ukrajině. Zároveň čteme návody, jak si uchovat psychickou pohodu v těchto neklidných dobách.

Mám jiný návrh, který může přispět nejen k našemu osobnímu pokoji: „Modleme se.“ Bez ohledu na to, zda oficiálně patříme k církvi, zda chodíme do kostelů a zda jsme se vůbec někdy modlili.

Vypjaté a silné chvíle nás k modlitbě přivádí. Během sametové revoluce se mohutný dav modlil s biskupem Václavem Malým „Otče náš“, včetně slov „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“. Většina lidí slova modlitby neznala.

Lidé zasažení válkou nyní čelí strašnému zlu. Sami si ovšem musíme upřímně uvědomovat, jak jsme vůči působení zla náchylní, a bránit se mu také tím, co není tak úplně populární a čemu my křesťané říkáme kajícnost. Připuštěním a vyznáním toho, že sami často chybujeme.

Není zde řeč o pacifismu. Připomínám jen, že v takto vážné a vypjaté situaci nesmíme zapomínat na to, že modlitba nás od působení zla vzdaluje a napomáhá působení dobra ve světě. Věřím v sílu modlitby. Prosím, modleme se a dovolme, aby skrze modlitbu proudila naše energie a posilovala ty, kteří nyní zlu v podobě válečných hrůz musí čelit bezprostředně.