Na prahu digitálního gulagu

Blogosféra

Michal Semín

Jsem Honzovi Tománkovi vděčný za to, že ve zdejší blogosféře nejsem sám, kdo varuje před Velkým resetem. Autor tohoto termínu – prezident Světového ekonomického fóra (WEF) Klaus Schwab – v předmluvě ke stejnojmenné knize, vydané jen krátce po vyhlášení pandemie C-19, píše: „Mnozí z nás si říkají, kdy se asi situace vrátí do normálu. Stručná odpověď zní: nikdy. Svět se už nevrátí k „patologické“ normálnosti z doby před krizí, protože pandemie koronaviru představuje zásadní inflexní bod na naší globální trajektorii… čekají náš tak hluboké, tak radikální změny, že někteří odborníci hovoří o éře „před koronavirem“ (př.k.) a „po koronaviru“ (p.k.). Tempo i nečekanost těchto změn jsou a nadále budou překvapivé. Budou se vzájemně prolínat, vyvolávat důsledky druhého, třetího, čtvrtého a dalšího řádu, kaskádovité efekty a nepředvídatelné dopady. Přitom budou formovat „nový normál“, zásadně odlišný od toho stávajícího, který začneme postupně opouštět. Mnohé z našich přesvědčení a předpokladů o tom, jak by svět mohl nebo měl vypadat, budou během toho zničeny.“

Z celé knihy vyplývá jediné poselství – teď, nebo nikdy. COVID-19 je pro ně příležitostí k fundamentální proměně světa a to ve všech oblastech soukromého i veřejného života. Honza správně poukazuje na terminologickou, ale i obsahovou příbuznost Velkého resetu se starším pojmem „nový světový řád“. V obou případech jde o jediné – nastolit režim globálního vládnutí (nikoli nutně jediné globální vlády), likvidující zbytky suverenity národních států. Je to stará vize, blízká jak různým okultním společnostem dávnověku, tak moderním politickým proudům, které jsou jim myšlenkově příbuzné. V zásadě všichni lidé (ale i mnohé vlády, korporace či média), napojení na WEF, razí zásadu, že na globální bolístky je třeba globální flastr. I proto se v tichosti, za oponou válečné vřavy, která má jako jediná poutat naši mediálně manipulovanou pozornost, připravuje Globální pandemická dohoda, jež má od roku 2024 podřídit vlády členských států WHO jednotnému velínu. Aby bylo jasno, v „boji proti pandemii“ nikdy nešlo o naše zdraví, ale o efektivní dohled nad našimi životy. A zde přichází ke slovu důležitá složka Schwabovy vize, tzv. technologický reset. V knize mu věnuje celou kapitolu a zasazuje jej do kontextu jím vzývané čtvrté průmyslové revoluce, jíž věnoval jednu ze svých předchozích publikací. Schwab sice varuje před technologiemi totální kontroly, na druhou stranu jej vzrušuje představa „zdokonalení“ člověka prostřednictvím propojení jeho biologické identity s identitou digitální (čipy, ovlivňování myšlení apod.). Některým aspektům možné digitální dystopie jsem se věnoval v úvodních příspěvcích na mém blogu, tak případné zájemce odkazuji sem, semsem.

A nyní mi dovolte, abych všechny, které tento vývoj znepokojuje, pozval na Hovory na pravici, pořádané Akcí D.O.S.T., nazvané NA PRAHU DIGITÁLNÍHO GULAGU. Přizvali jsme do debaty dva na slovo vzaté odborníky, místopředsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů Josefa Prokeše a experta na kybernetickou bezpečnost Luďka Nezmara. Budu se na vás těšit v pondělí 4. dubna v 18. hodin na Novotného lávce 5 (budova ČSVTS, sál č. 217).

Na brzkou shledanou!