NSS: před covidím očkováním nechrání ani buddhismus

Blogosféra

Vendula Zahumenská

Pamatujete si ještě na ciráty, které naše společnost v době předcovidové nadělala skrz diskriminaci z náboženských důvodů? To bylo řečí okolo islámu! Vzpomínáte třeba na všechny ty školní řády zakazující nošení šátků na hlavě? Zapomeňte na to. Nejvyšší správní soud řekl, že diskriminovat kohokoliv kvůli víře je úplně, ale úplně v pořádku. To nakonec není tak špatná zpráva, řekla bych. Stejně jsme to strašně přeháněli a kvůli téhle přecitlivělosti jsem přesně tam, kde jsme.

Jak vím, co si dnes soudci myslí o náboženství? Stěžovala jsem si totiž u NSS, že mě mimořádná opatření proti covidu, to bylo ještě před invazí modrožluté do našich životů, kdy se covid těšil všeobecnému zájmu a neočkovaní si mohli tak leda (a to jsem za tu milost ještě měli být vděčni) nakoupit v potravinách a lékárně, diskriminují kvůli mé víře. Jako mnohaleté buddhistce mi moje náboženské přesvědčení hluboce bránilo a brání a bránit bude se naočkovat a kvůli tomu jsme spodinou moderní společnosti. Karma už je taková, kdo ví, co jsem spáchala v minulých životech.

Chytráci v talárech mne nejdřív poučili, že mne nikdo k ničemu nenutil:

Z odůvodnění mimořádného opatření současně nevyplývá, že by jeho cílem mělo být nepřímé donucení neočkovaných osob k očkování stanovením určitých zákazů a omezení. V době vydání napadeného mimořádného opatření bylo proto na volbě navrhovatelky, zda se nechá očkovat či nikoliv. Pakliže měla za to, že by bylo v rozporu s její buddhistickou vírou, jestliže by se nechala proti onemocnění covid-19 naočkovat, bylo zcela na její svobodné úvaze, že se naočkovat nenechala. V takovém případě však nebylo napadeným mimořádným opatřením přímo zasaženo do jejího ústavně zaručeného práva svobodně projevovat své náboženství nebo víru zakotveného v čl. 16 odst. 1 Listiny. Naopak výkon tohoto práva jí byl v době vydání napadeného mimořádného opatření ve vztahu k otázce, zda podstoupit očkování, umožněn. Z mimořádného opatření rovněž nevyplývá, že by jím byly osoby buddhistické víry jakkoliv omezovány v právu svobodně projevovat svoji víru nebo náboženské přesvědčení, nebo že by jim v důsledku uplatňování této víry byla upřena jiná základní práva a svobody.

Vzhledem k datu beru tohle tvrzení, že si neočkovaní za všecko mohli tak leda sami a že když se nemůžete očkovat kvůli víře, máte si chuchnout, jako aprílový žert. Nebo jsou možná soudci z jiné planety a vůbec neví, co se tady dva roky dělo. To by odpovídalo jejich rozhodování. Já jsem kvůli tomu, že jsem nebyla očkovaná, nesměla ani s dětmi do bazénu.

Na mnoha další řádcích soudci omílali dokola staré lži o tom, jak jsou očkovaní děsně v pohodě a nezatěžují ten slavný zdravotnický systém na rozdíl ode mne, která jsem dokonce podepsala dříve vyslovené přání, že si v případě onemocnění covidem léčbu v nemocnici nepřeji a chci pokojně natáhnout bačkory doma. Bohužel jsem neměla šanci toto prohlášení ani vytáhnout ze šuflete, protože jsem covid dosud neměla (nevím tedy, jak konkrétně jsem zrovna já hrozila zatížit lékaře, ale budiž, my buddhisti nejsme vztahovační a každému přejeme jen to nejlepší, ať jde o jakoukoliv bytost). Soudci asi buddhisti nejsou, protože jednali vážně necitlivě - v podstatě mi ještě řekli, že jsem sprostá lhářka a že bych se stejně nechala sanitkou odvézt a určitě bych ještě prosila, až bych se přece dusila. Moc nechápu, k čemu tedy vůbec institut dříve vysloveného přání máme? A měli v tomto světle být vůbec ošetřováni očkovaní, kteří se bezdůvodně a lehkomyslně spolehli na to, že je vakcína ochrání před špitálem a přitom drze zatěžovali a navíc ještě obtěžují s nežádoucími účinky? Aha? No nevím, nevím...

Z odůvodnění mimořádného opatření však vyplývá, že očkované osoby byly favorizovány ve vztahu k možnosti prokázat tzv. bezinfekčnost podle čl. I bodu 15 mimořádného opatření z důvodu, že se méně pravděpodobně nakazí při styku s infekční osobou a že jim v případě nákazy nehrozí závažný průběh onemocnění a případné úmrtí. Nepředstavují proto z hlediska dosažení cíle sledovaného mimořádným opatřením, kterým je zejména ochrana systému zdravotní péče před přetížením (viz bod 84 a 85 rozsudku tzv. bezinfekčnost u stravovacích a ubytovacích služeb), takové riziko jako neočkované osoby. V této souvislosti soud nepřihlédl k navrhovatelkou doloženému dříve vyslovenému přání podle § 36 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), podle kterého si nepřeje být hospitalizována v souvislosti s onemocněním covid-19. Zejména svou zmínku nijak výslovně nespojovala se svou návrhovou argumentací, ale pouze s poukazem na to, že se jako buddhistka nebojí smrti. Soud tedy tento argument primárně považoval za jeden z důkazů hloubky jejího náboženského přesvědčení. I pokud by uvedené navrhovatelka chtěla doložit k tomu, že ona zátěží pro zdravotní systém nebude, ani pak by dříve vyslovené přání nebylo relevantní. Dříve vyslovené přání by totiž navrhovatelka mohla, pokud toho bude schopna, kdykoliv odvolat, pakliže by změnila na tuto otázku názor.

Tohle mne ale rozsekalo. Fakt to není od NSS aprílový žert?

Není proto vyloučeno, že by v případě závažného průběhu onemocnění byla hospitalizovaná. Navíc nutně nemusí
zdravotní systém zatížit pouze hospitalizací, ale i jinou časově či finančně nákladnou péčí, například v souvislosti s dlouhodobými následky prodělání onemocnění covid-19. Dříve vyslovené přání navrhovatelky tak nemá vliv na to, že by jako neočkovaná osoba mohla v případě nákazy přispět k přetížení zdravotního systému.

Jsem opravdu hrozná zrůda, že? Ještě bych třeba i mohla za svoje příspěvky do zdravotního pojištění i něco po státu chtít. Brrr. Třikrát fuj takovým lidem jako jsem já. Věnujme péči raději těm dobrým a skromným Ukrajincům, třeba těm, co nemají očkování na tuberu a jak na potvoru zrovna TBC roznáší a ještě žádají naše plicaře, aby se o ně na úkor ostatních starali. To je fér nabídka.

Nejhustější je ale to, že měl NSS zase potřebu zopakovat, že neočkované podvratné živly, které ničí tento náš nový krásný systém a odmítají se podvolit, můžou být rády, že se vůbec dostanou k mouce, chlebu a že smí jet veřejnou dopravou. Na podzim, až se zase covid vrátí a bude řádit po boku války a hladu a chudoby, bude holt doopravdy veselo s takovou soudní ochranou základních lidských práv a svobod. Navíc se už ani nezahřejem a kdoví, kolik bude stát benzín a kolik pívo. Život je holt pořádnej pes.

V této souvislosti soud podotýká, že i kdyby navrhovatelce v podstoupení dobrovolného očkování opravdu bránila její buddhistická víra, byla napadeným mimořádným opatřením omezena toliko ve využívání zbytných služeb (srov. bod 90 rozsudku tzv. bezinfekčnost u stravovacích a ubytovacích služeb). Vyloučení z využívání kadeřnických a stravovacích služeb sice může pro navrhovatelku představovat citelnou újmu, nepředstavuje však natolik intenzivní zásah, jako kdyby nemohla využívat služby nezbytné pro fungování na základní životní úrovni (např. nákup potravin).

Naštěstí mne NSS i poučil, jak se správný buddhista chová. Uf, to mne potěšilo - máme tu nové lamy a tím nemyslím ty v ZOO (vždyť víte, že na vstupenku stejně jako český lůzr ani nemám a jen závidím).

Jsou-li proto tvrzení navrhovatelky o její víře pravdivé, pak v zájmu prospěchu druhých jistě po dobu platnosti mimořádného opatření nemohla vnímat mírné nepohodlí spočívající v tom, že nějaký čas nebyla u kadeřníka, jako výrazně omezující. Ačkoliv si je soud vědom, že navrhovatelka mohla nemožnost profesionální úpravy svého účesu pociťovat jako závažný zásah do svých práv, je přesvědčen, že pokud se díky své víře nebojí ani smrti, byla schopna se i s tímto zásahem vyrovnat.

NSS, neboj! Už se dva roky stříhám sama a budu pokračovat - vždyť je to zadarmo a já šetřím na zahradní pomůcky, abych měla aspoň brambory ve sklepě. Vypadám sice ještě víc jako malá (stará) čarodějnice, ale já to dám. Jsem solidární, pomáhám, chráním zranitelné o sto šest!

Jistá jiskřička naděje přece jen svitla - konečně jsem z NSS něco vykřesala!

Individuální výhrada víry nebo svědomí by proto mohla být zohledněna pouze v rámci správního řízení o přestupku za nedodržení mimořádného opatření podle § 11 pandemického zákona.

Tohle je podle mne hodně dobrý závěr. Nakonec se tedy vlastně nemusím bát a počkám, až spáchám přestupek a pak budu odříkávat jednu mantru za druhou, aby to v přestupkovém řízení dobře dopadlo nebo aby měl exekutor soucit a nechal mi aspoň tu starou Fabii ve vlastnictví, i když do ní nebudu mít žádné palivo. Om mani padme hung!

Zpracováno podle rozsudku NSS čj. 8 Ao 1/2022-62 ze dne 1. dubna 2022.