Pandemonium pod koly překvapivých čísel

Blogosféra

Karel Machala

Nahlédneme-li na čísla MZČR ke dni 29. ledna a začneme počítat, možná nás něco překvapí a něco potěší. Dobrých lednových zpráv není nikdy dost, ale nejdřív uvedeme prosincové překvapení.

Obojí dále oslabuje nepravdivý příběh jediného řešení. Následovat musí návrat k plným svobodám, ukončení diskriminací a svržení novely pandem(on)ického zákona do propasti. Dobří právníci varují, že novela je zneužitelná, posouvá nás od parlamentní republiky jinam a vytváří bič likvidačních pokut na občany i firmy, který nemá obdoby. Skoro to vypadá tak, jako by vláda Změny po až nápadně váhavém rušení neslavné demisní vyhlášky musela Příšeře skrývající se za Černou skálou náhradou nabídnout něco většího k pozření, aby se tato uklidnila a šla zase cenit své totalitní zuby na jiné země.

Pojďme tedy počítat z čísel ministerstva zdravotnictví za lidi ve věku 16+. Pod drobnohled půjdou počty pozitivních na covid (PCR) a počty hospitalizací dle stavu očkování. Druhé číslo vydělíme prvním a zjistíme tak orientačně procento pozitivních případů, které končí v nemocnici.

Prosinec jehlám nesvědčí

Pravděpodobnost hospitalizace po pozitivním PCR testu za prosinec L. P. 2021 (16+ let).

Neočkovaní: 4,05 % (7503 hospitalizovaných vůči 184 980 pozitivních PCR testů)

Očkovaní neplně: 5,23 % (511 hospitalizovaných vůči 9759 pozitivním)

Očkovaní plně: 4,49 % (4903 hospitalizovaných vůči 109 234 pozitivním)

Očkovaní třikrát: 10,87 % (424 hospitalizovaných vůči 3901 pozitivnímu)

I z těchto poměrů vyplývá, že případné rozhodnutí o očkování musí být individuální, nemasové, zohledňující stav, imunitu a rizikové faktory jednotlivce a musí především být v souladu s tolikrát zakotveným dobrovolným a informovaným souhlasem.

Pandemonium zaplevelující a předvolební sliby

Mělo by z nich vyplývat jasné NE pandemONickému zákonu 2.0.  Zákon o ochraně veřejného zdraví už máme a nic dalšího nepotřebujeme. Podle mne je zdraví neveřejné, nestátní a individuální, ale budiž.

Zaplevelování už tak nepřehledného a přebujelého právního řádu dalšími zneužitelnými normami je cesta do pekel. Kterápak vládní strana začínající na O se před volbami hlásila k onomu trumpovskému „za každý nový zákon dva staré zrušíme“? Předvolební sliby se plní, ne jako při poslední účasti ve vládě. Právo má být srozumitelné a proto potřebuje prořezání a nikoliv bujení. A už vůbec ne způsobem měnícím parlamentní demokracii v triumvirátní dekretokracii. Bude se O v názvu ODS do budoucna rýmovat s občanstvím, osvobozením, odvahou (příšera není všemocná!), odtlakováním společenského hrnce, orientací na svobodu a demokracii, nebo naopak s omezováním, otroctvím občana vůči (státu sloužícímu) globálním elitám, ocejchováním a ostrakizací, ohlupováním, odebíráním a obíráním?

Důležitá poznámka k výpočtům: čísla jsou zkreslena ve prospěch očkování tak, že prvních 14 dní po dávce není očkovaný započítán do počtů lidí, kteří obdrželi tuto dávku. Tedy například: pokud někdo obdržel 1. dávku před 13 dny, je v tabulce uveden jako neočkovaný. Pokud obdržel další dávku před 13 dny, je uveden jako člověk s nižším počtem dávek, než ve skutečnosti má. Není to česká specialita, je to vylobbováno mezinárodně. Čísla jsou zkreslena i různými požadavky na testování různých skupin. Poznámka platí samozřejmě i pro leden.

Nicméně fakt, že do 14 dní po dávce může být očkovaný veden jako neočkovaná oběť covidu, aniž by to většina lidí sledujících jen masmédia vůbec tušila, nelze nenazvat manipulací.

Dobré zprávy ledna potěší všechny

Leden do dne 29. svého k hodině ranní dávno před kuropěním ukazuje s omikronem daleko lepší a vyrovnanější obrázek. Zde omikron klade všechny na rovinu, jen dvojdávkové trochu šetří, nicméně ve všech skupinách potvrzuje pověst omikronu na úrovni slabší chřipky (i proto: pryč s pandemickým zákonem!). Stejné výpočty jako výše za prosinec vypadají v nedokončeném lednu takto (ještě se nepatrně změní):

Neočkovaní: 1,36 % (2874 hospitalizovaných vůči 211 943 pozitivních PCR testů)

Očkovaní neplně: 1,44 % (143 hospitalizovaných vůči 9938 pozitivním)

Očkovaní plně: 0,75 % (1643 hospitalizovaných vůči 216 953 pozitivním)

Očkovaní třikrát: 1,51 % (758 hospitalizovaných vůči 50 080 pozitivním)

Dobrá zpráva: omikron šetří všechny. Oproti prosinci, kde poměr pozitivních neočkovaných k očkovaným byl odhadem 3:2, v lednu s omikronem je méně pozitivních mezi neočkovanými a to v přibližném poměru 3:4.

Z dat (nejen našich) je vidět, že vakcína nemá skvělou účinnost ani proti hospitalizaci, natožpak proti infekci a přenosu. Zabránění infekci a přenosu neexistuje, „imunizace“ neimunizuje, diskriminace však stále nepochopitelně pokračuje.

Nadměrně osvícený kruh a větší tma okolo

Nadměrné světlo masmediálních reflektorů na případy/hospitalizované/mrtvé s covidem je současně nadměrnou tmou nad případy/hospitalizacemi/úmrtími/nadúmrtími bez covidu, včetně případů souvisejících s vakcinací, ekonomickými tlaky a sebevraždami. Dezinformační mlčení se týká zejména necovidových nadúmrtí posledního roku, značně sníženého úsilí o pitvání v této citlivé oblasti (viz např. patolog, imunolog a virolog Ryan Cole), jakož i nepitváním příčin, protože Příšera to nemá ráda.

Jestliže jsme se na tomto blogu nedávno zmínili o statistickém pokusu poslankyně durynského parlamentu, který ukazoval nižší nadúmrtnost v nejméně proočkovaných spolkových zemích, dotkli jsme se tehdejší vysoké nadúmrtnosti v Nizozemsku (necovidové, protože jejich úmrtí s covidem byla v Evropě podprůměrná), můžeme teď vidět něco podobného v Itálii. Na worldometers zjistíme, že ani ona nekraluje evropským žebříčkům úmrtí s covidem na milion, kraluje však sledovaným zemím Evropy s celkovou nadúmrtnosti (viz mapa Euromomo) zvýšenou o nemalých 7 až 10 %. Jde o důsledek vakcinačně totalitního zpřísnění, kdy už bez injekce (či nedávného prodělání) nenastoupíte ani do autobusu, vlaku či na trajekt a kdy začala platit povinnost pro lidi nad 50 let? Nadúmrtnost však vidíme na mapě i v jiných zemích.

KAREL MACHALA

P. S. Ceterum censeo, že pandemický zákon 2.0 je třeba vrhnouti do plamenů pekelných (a rozhodně neschvalovat v žádné podobě). Kdo ho schválí, bude mít kaňku u svobodomyslných voličů. Schůdky k autoritativní vládě se odbourávají velmi špatně a je lepší je vůbec nestavět. Děkuji předem za neschválení a jistě nejen já budu bedlivě sledovat, jak kdo k tomuto zákonu vystupuje a hlasuje. Příšeru už nekrmit, je najezená a moc vyrostla! Mohly by jí stačit ty stamiliardy, které už (většinou na dluh) vycucla z téměř všech daňových poplatníků světa?