Trasujeme medvěda u Brandýsa

Blogosféra

Richard Nádvorník

Zpráva z tisku: Občané spatřili u Brandýsa nad Labem medvěda. Na místo byla povolána policie, ale nenašla ani medvěda, nenašla ani stopy, nenašla ani trus.

Analýza rizik vypracovaná státním aparátem ČR podle osvědčeného modelu „chřipka“:

Zaprvé, medvěd je strašně nebezpečné zvíře. Představte si třeba, co by se mohlo stát, kdyby potkal nějaké děti. Mohl by je ohrozit či přímo napadnout a děti nemají proti medvědům žádnou imunitu. Je tedy velké riziko pouštět u Brandýsa děti ven. Proto budou až do odvolání uzavřeny školy a zahájena online výuka.

Zadruhé, řekněme, že medvěd vtrhne v Brandýse do supermarketu. Mohl by zranit spoustu lidí, kteří tam dodržují dvoumetrové rozestupy, což je akorát tak vzdálenost na to, aby mezi nimi mohl pobíhat a srážet je pravou i levou současně. Jelikož občanů Brandýsa je v supermarketech od zrušení vánočních trhů hodně, hrozí, že v případě jejich napadení medvědem budou zahlceny nemocnice v okolí a dojde ke zhroucení zdravotnického systému. Nařizují se proto rozestupy deset metrů, aby se medvěd mohl mezi občany volně pohybovat. Současně je až do odvolání pozastaveno poskytování preventivní zdravotnické péče všem občanům Brandýsa a personál okolních nemocnic se ode dneška soustředí výhradně na zranění způsobená medvědem.

Zatřetí, je možné, že se jedná o březí samici. Hrozí tedy, že v okolí Brandýsa se začnou exponenciálně množit medvědi. Úřad pro zastupování státu ve věcech medvědích proto bude až do odvolání denně uveřejňovat číslo M, podle něhož snadno poznáme, jak to s nárůstem populace medvědů v okolí Brandýsa vlastně je. Námezdným pisálkům se nařizuje panikařit přesně v souladu s vývojem čísla M.

Začtvrté, řada občanů Brandýsa ještě stále žije zaostalým primitivním způsobem, např. topí kotli na pevná paliva, občas mají nějaký ten názor a zakrývají si obličeje podivnými hadry, jsou to tedy takoví polodivoši, kteří nejsou v řadě případů k rozeznání od medvěda. Proto budou v Brandýse a okolí zřízena testovací místa, kde budou všichni občané každé tři dny testováni, zda nejsou medvědi. Pokud někdo vyjde jako medvěd-pozitivní, musí jet na kontrolní test do ZOO. Bude-li pozitivita potvrzena, musí občan-medvěd už navždy zůstat v ZOO a současně nahlásit všechny brlohy, v kterých se vyskytoval v posledních dvou dnech.

Zapáté, občanům, kterým se to celé nezdá, se nařizuje, aby se odstěhovali. Třeba do Kolína. Tam medvědy nepotkáte.