V Čechách začala cenzura. A v Británii? (aktualizováno)

Blogosféra

Richard Nádvorník

Aktualizace: Vyjádření majitele blokovaného serveru Pravý prostor pana Karla Kříže zde. Čtěte, než to naše "demokratická" vláda zakáže.

Včera se v mainstreamových médiích objevila informace o blokaci osmi webů, šířících tzv. dezinformace. Ve skutečnosti je ovšem těchto zakázaných stránek mnohem víc. Jejich seznam uvádí např. Lupa a je jich minimálně 22. Kdo ví, kolik jich je skutečně?

Když jsem si přečetl jejich názvy na Lupě, byl jsem až překvapen, co všechno existuje, protože jsem jich znal všehovšudy jen pár (podle názvu) a četl jsem pravidelně pouze jeden - www.pravyprostor.cz. Odkaz sem nedávám, už se nedoklikáte.

Rád bych se tímto tohoto serveru zastal. Opravdu si nemyslím, že šířil dezinformace, rozhodně ne více než třeba takové Ministerstvo zdravotnictví, jehož web dosud běží. A naopak jeho pokrytí některých světových událostí, namátkou v poslední době např. situace okolo tzv. Konvoje svobody v Kanadě, bylo velmi dobré, což člověk snadno zjistil srovnáním se zahraničními zdroji. A skutečně si dávám dost práce, abych vyhledával zdroje různého smýšlení (v Británii např. Telegraph a Guardian, v USA např. Fox News a CNN, v Čechách např. Pravý prostor a Britské listy).

Krok Fialovy vlády a následné vypnutí těchto serverů sdružením CZ.NIC je nástupem cenzury nebývalých rozměrů. Dneškem počínaje si žádný názorový nebo zpravodajský server v ČR nemůže být ničím jist!

Velmi zajímavé je ovšem srovnání s takovou Velkou Británií. Jak upozornil právě Telegraph, od počátku války na Ukrajině nebývale narostl počet stížností na zpravodajství společnosti Russia Today. Ano, je to televize a my se bavíme o serverech, ale zpravodajství jako zpravodajství. Jaké byly reakce za kanálem?

Boris Johnson v parlamentu: "We live in a democracy and we live in a country that believes in free speech, and I think it's important that we should leave it up to Ofcom rather than to politicians to decide which media organisations to ban. That's what Russia does."

(Žijeme v demokracii a žijeme v zemi, která věří ve svobodu projevu, a myslím si, že je důležité, abychom rozhodnutí, které mediální organizace zakážou, nechali spíše na Ofcomu než na politicích. To dělá Rusko.)

K tomu dodávám, že evidentně neví, co se děje u nás. Ale podstatné tedy je, že britští politici do toho nebudou kecat (rozhodně ne do té doby, dokud je Johnson premiérem), je to věcí regulátora. A regulátor?

Kevin Bakhurst, Ofcom: "Clearly, we have a statutory responsibility as a regulator to freedom of expression and freedom of the press. That is our fundamental starting point on this. Removing a licence from any broadcaster is the ultimate sanction and has a huge impact on freedom of expression. Freedom of expression is most under threat during periods of crisis and military conflicts ... This is the fundamental tenet of a liberal democracy: freedom of the press and an independent media regulator that makes decisions based on evidence and isn't blown around by political winds during stormy periods."

("Je zřejmé, že jako regulátor máme zákonnou odpovědnost za svobodu projevu a svobodu tisku. To je naše základní východisko. Odebrání licence jakémukoli provozovateli vysílání je nejvyšší sankcí a má obrovský dopad na svobodu projevu. Svoboda projevu je nejvíce ohrožena v obdobích krizí a vojenských konfliktů ... Toto je základní zásada liberální demokracie: svoboda tisku a nezávislý regulátor médií, který rozhoduje na základě důkazů a nenechá se oklamat tím, jak vanou politické větry během bouřlivých období“

Optimismu do žil mi trochu vlila diskuse např. na serveru idnes, v níž řada čtenářů tento cenzurní zásah odsoudila.

idnes

Lépe bych to nenapsal. Zdá se, že v Čechách má ještě dost lidí zdravý rozum. Teď ještě, aby měli možnost jej občas někde vyjádřit. Jelikož se mezi tyto jedince stále ještě počítám, doporučuji redakci Echo24, aby web přesunula někam, kam Fiala s Rakušanem nedosáhnou.

Vládě pak doporučuji, aby ze západu opisovala důsledněji anebo používala hlavu. Ale je to marný, je to marný, je to marný ...