Změna volebního systému: modernizujme způsob hlasování

Blogosféra

Ladislav Zelinka

Myslím, že je na čase, aby byla provedena reforma volebního systému, zejména způsobu hlasování, aby více odrážela rozložení preferencí a zajišťovala větší demokratičnost výsledků voleb.
Jedná se zejména o volby do Poslanecké sněmovny, které již nutně vyžadují reformu. Stále používáme systém voleb podobný tomu z 19. století, kdy se volilo obvykle ze dvou, maximálně několika málo stran. Nyní je však stran a hnutí kolem dvou desítek a nevládne jedna, nýbrž často pestrá koalice.
Současný dosti zastaralý způsob hlasování nutí voliče, aby dali všechen svůj hlas jediné straně, ačkoliv si asi málokdo skutečně přeje vládu jedné strany, ale spíše si všichni představují Vládu jako koalici několika preferovaných stran.
Jsem rád, že potřeby změnit volební systém si všiml i pan Karel Janeček, který přináší zajímavý návrh změny hlasování se svou metodou D21, kterou dlouhodobě propaguje. Tato iniciativa je určitě správná, ve správný čas a ukazuje správným směrem, a tudíž bychom se jí měli vážně zabývat.
Jako úplně dostačující bych však viděl, a tím i navrhuji pro zavedení, prostý systém více hlasů, řekněme systém až čtyř hlasů. T.j. volič může vložit do obálky až čtyři rovnocenné hlasy. Může dát ale jen jeden, dva, nebo tři. Tímto způsobem volič volí buď jednu stranu nebo určitou koalici stran, vlastně takový obraz své vládní koalice, jak by si ji představoval.
Jako volitelnou ponechávám do diskuze možnost vybírat i z jednotlivých kandidátů napříč stranami, jak je tomu u komunálních voleb.
Zda umožnit udělení záporného hlasu, jak navrhuje pan Janeček, bych také ponechal diskuzi nebo vyzkoušení, neboť s tím nemáme dosavadní zkušenost. Sám na záporný hlas nemám jasný názor, nicméně nápad, myslím, že je to zajímavý.
Zároveň s předchozím je potřebné výrazné snížení nebo úplné zrušení volební klauzule, tedy nynější pětiprocentní hranice, která v posledních volbách eliminovala přibližně čtvrtinu stran od vstupu do Sněmovny, i když procentuálně na něj měla nárok.
Pro tuto hranici není žádný skutečný důvod, kromě toho, že vyhovuje největším stranám, je to rozhodně protidemokratický prvek. Úplně bez problému by se Sněmovny mohla dostat strana, která ve volbách získala 0,5 % hlasů a má tudíž správně nárok na jednoho poslance.
Kvůli této klauzuli, která je pozůstatkem dob Opoziční smlouvy, bylo naposledy ztraceno 20% hlasů všech voličů, což je pobuřující. Jejím zrušením nebo snížením zvýšíme demokratičnost voleb a zlepšíme jejich reprezentativní funkci.
Ať už by se jednalo o zavedení metody D21 nebo obdobné, v každém případě by měla nyní být otázka jak, a ne zda upravit volební systém.