Politika potřebuje více žen. Svět bude bezpečnější a vyrovnanější

Blogosféra

Ladislav Zelinka

To, že ženy mohou být schopnými političkami dokazuje mnoho současných příkladů. A nejen řadovými. Ve světě jsou asi dvě desítky žen v pozicích premiéra nebo hlavy státu, nemluvě o královnách či princeznách v tradičních monarchiích.

Myslím, že o diskriminaci již nyní v 21. století ve vyspělých zemích nemůže být řeči, přesto k všeobecné škodě tvoří ženy­ političky stále zatím příliš malou část vrcholných politiků a zástupců státu.

Ke škodě, protože převahou mužů v rozhodujících pozicích postrádáme určitý ženský element, tolik důležitý pro zachování vyrovnanosti v našich společnostech a mezinárodních vztazích. Z běžné zkušenosti víme, a některé známé političky to dobře ukázaly, že žena má větší sociální cítění a empatii vůči druhým, přijímá mírnější rozhodnutí a je smířlivější.

Dobrým příkladem za všechny byla anglická princezna Diana, známá svou charitativní činností, cestami do Afriky, bojem proti násilí a byla právě díky tomu tolik lidmi oblíbená. Ženy aktivně zapojené do společenského dění často tíhnou k nenásilí, boji za lidská práva, pomoc chudým a osobám v nouzi, jsou iniciátory mírových a environmentálních hnutí. To všechno potřebujeme.

Ženy v pozicích hlav států a předsedů vlád by měly větší cit pro zajištění mírového soužití a sociální solidarity. Z historie je známo, že války vždy vedli a stále vedou muži. V současné neklidné době plné konfliktů další necitlivá politika mužů­ politiků může vést k další eskalaci. Měli bychom ženy v každém případě podpořit. Rád bych viděl, kdyby v příštích prezidentských volbách v ČR zvítězila žena a stala se první českou prezidentkou.

Světovému míru a stabilitě by také jistě prospělo, kdyby se prezidentských křesel v USA a Rusku chopily ženy ­prezidentky ­ nepochybně by to pomohlo snížit vznikající napětí a napomohlo světovému míru. V mnoha politických stranách je téma rovného zastoupení žen přijímáno, příkladem mohou být strany zelených. Časem se tento přístup jistě stane běžnou všeobecnou normou.

Myslím, že s více ženami ­političkami v politice uvidíme nové přístupy a nová pojetí, důraz na jiná témata a více empatie ve všech směrech a že to přinese dobré ovoce. Nejde však pouze o početní zastoupení. Bylo by chybou a bohužel je chybou mnoha političek, že věrně napodobují muže a tak ztrácí ty hodnoty, které jsou pro naši společnost právě tak potřebné a důležité.

Budu rád, když ženy ­političky budou odvážné a nerezignují na své cítění, vědomí svého ženství, mateřství a nebudou se je bát vnášet tam, kde chybí a když budou pomáhat činit náš svět mírumilovnější a bezpečnější.