Medicínská lůza převládla nad medicínskou elitou?

Blogosféra

Michal Klíma

V době covidové byli renomovaní profesoři a experti zahnáni do undergroundu. Již 21. dubna 2020 vydali přední lékaři Univerzity Karlovy „Výzvu jedenácti”. Mezi signatáři byl tehdejší rektor prof. Tomáš Zima a také velká osobnost nejen medicíny – prof. Jan Pirk. Již tehdy ve své výzvě přesně argumentovali, že fyzické zdraví je závislé na zdraví duševním, jakož i na zdraví ekonomiky a demokracie. Kdyby tyto a další kritické názory nebyly umlčovány, mohli jsme se vyhnout příliš restriktivním opatřením, která devastovala psychiku obyvatelstva, ekonomiku a politiku a v celkovém souhrnu umocnila negativní dopady pandemie na zdraví a životy lidí.

Nelze vytěsnit a neopakovat fakt, že poprvé po Listopadu ’89 se terčem mediálního lynče stali přední vědci, zejména lékaři a přírodovědci. Za pomoci skupin inkvizitorů typu „Manipulátoři.cz“ byli pod vykonstruovanou nálepkou dezinformátorů pomlouváni a znevažováni epidemiolog prof. J. Beran, imunolog prof. V. Thon, imunolog prof. J. Turánek, imunolog RNDr. K. Drbal, Ph.D., imunoložka RNDr. Z. Krátká, Ph.D., imunolog RNDr. J. Šinkora, Ph.D., viroložka MUDr. H. Zelená, MUDr. Soňa Peková, Ph.D., MUDr. V. Čížek, MUDr. J. Hnízdil, MUDr. L. Pollert a další. A stále se jim nikdo ani neomluvil!

Definice „lůzy“ – nejen v medicíně

Jistě panuje všeobecná shoda, že je třeba velmi ocenit práci lékařů v době covidové a poděkovat jim. V mém vystoupení na CNN Prima News 31. 1. 2022 jsem navíc ocenil zvláště ty medicínské odborníky, kteří pro své kritické názory byli očerňováni jako nepřátelé lidu. A právě v tomto a pouze v tomto kontextu jsem použil krajní vyjádření „medicínská lůza“. Je to termín, který běžně nepoužívám, nicméně jsem jej volil s plným vědomím toho, že přesně vystihuje podstatu mého sdělení. Totiž že v každé profesi se mohou vyskytnout jedinci, kteří se zpronevěřují profesní etice, a proto je lze právem zařadit do kategorie takzvaných „podomních šmejdů“. Takže ano, použil jsem krajní termín „lůza“, ale k tomu jsem dodal přesně definovaný kontext, tedy že:

  • zaprvé, jde o několik odborníků, kteří se aktivně podíleli na mediálním lynči svých kolegů prostřednictvím odsudků typu „dezinformátor“;
  • zadruhé, jde o těch několik odborníků, kteří jsou ve střetu zájmů a parazitují na farmaceutickém byznysu spojeném s distribucí vakcín a obchodem s testy;
  • zatřetí, jde o těch několik odborníků, kteří šířením nadměrného strachu a paniky přispěli k nedemokratickému a neospravedlnitelnému vyloučení milionů lidí ze společenského života. (Více o pojmu „medicínská lůza“ jsem uvedl v rozhovoru v rámci projektu „Inovace Republika“, jak je uvedeno na konci textu.)

Medicínská elita

Oceňuji proto, že tisíce odvážných občanů z řad lékařů, zdravotního personálu a mediků se neváhaly podepsat pod „Deklaraci lékařů k nátlaku na očkování“, pod Deklaraci sester“, pod „Petici za zdraví, svobodu v medicíně i společnosti“ a pod otevřený dopis děkanům lékařských fakult.

Prý máme mlčet!

Nesdílím názor, že se nemáme vyjadřovat k medicínské problematice, pokud nejsme lékaři. Předpokládám, že v době covidové každý člověk zvažoval, zda se nechat očkovat, či nikoliv, případně jakou vakcínou a v jakém čase. Takovou úvahu musel učinit každý, kdo je odpovědný za své zdraví a také za zdraví svých dětí a nejbližších. Ke svému rozhodnutí jsme potřebovali znát všechny významné medicínské argumenty. A proto bylo nešťastné, že výrazná část medicínské elity byla umlčena a zastrašena a my se nemohli rozhodovat na základě plné informovanosti.

Pandemie nepředstavuje pouze medicínský problém. Vždyť doslova všem obrátila životy vzhůru nohama. Dramaticky zasáhla děti, studenty, seniory, rodiny, ekonomiku, politiku, média, občanskou společnost, vzdělávací systém. Každý občan má proto právo se svobodně vyjadřovat ke způsobu řešení covidové krize. Nyní nás čeká období reflexe a analýzy toho, co se vlastně událo v letech 2020-2022. Akademická obec bude jistě pořádat mnohé konference a kulaté stoly s cílem identifikovat, jaká opatření se osvědčila a jaká byla nežádoucí.

Obava z bližního svého?

Závěrem bych chtěl sdílet znepokojující myšlenku německého filozofa Matthiase Burchardta, který varuje před dopady covidové pandemie na mezilidské vztahy a vůbec na společnost. Varuje před tím, aby na úkor křesťanské ideje „Miluj bližního svého“ nepřevládl princip „Obávej se bližního svého“ či dokonce stav, kdy „Člověk člověku je vlkem“.

Michal Klíma, politolog a rektor Metropolitní univerzity Praha

Více o pojmu „medicínská lůza“ jsem uvedl v rozhovoru v rámci projektu „Inovace Republika“: YouTube. 11. 2. 2022. „Michal Klíma: Milióny lidí byly naočkovány strachem.“ https://www.youtube.com/watch?v=6Mu3t9y-xXo&ab_channel=InovaceRepubliky

Zdroj textu:

Echo24. 8. 1. 2022. „Západ se probudí po koroně v troskách. Žádný návrat k normálu nebude.“ Zdroj: https://echo24.cz/a/SvLGi/zapad-se-probudi-po-korone-v-troskach-zadny-navrat-k-normalu-nebude