Obchodníci mohou neobsloužit národy s tuberou

Blogosféra

Vendula Zahumenská

Včera se na Novinkách objevila zajímavá zpráva. Psalo se v ní o slovenském obchodníkovi, který si vyvěsil na dvěře tuto cedulku: "

„V zájmu zdraví obyvatelů části Svit-Podskalka je vstup do tohoto obchodu zakázaný všem uprchlíkům z Ukrajiny, protože existuje riziko přenosu nebezpečných nemocí jako HIV, tuberkulóza atd.“

Nevím, jestli se v daném obchodě platí v naturáliích, jinak si obavu z ukrajinského HIV neumím vysvětlit, ale co se týče tuberkulózy, je podle mne obchodník v právu a může odmítat obsluhovat Ukrajince. Proč, to hned vysvětlím.

Nejprve k tubeře. Že je Ukrajina promořená vším možným, to už víme. Nejdeme tam spalničky, dětskou obrnu, záškrt, HIV a samozřejmě TBC v množství větším než malém. WHO k tomu píše (a WHO má přece pravdu!):

In Ukraine, TB re-emerged as a public health challenge in the 1990s. While the TB incidence rate in Ukraine has significantly decreased over the last 15 years – from over 127 cases per 100 000 people in 2004–2005 to 42.2 cases per 100 000 people in 2020 – TB prevalence as well as the mortality level remain high in the country.¨Drug-resistant TB (DR-TB) remains a public health threat in the country. WHO estimates that, among bacteriologically confirmed TB cases in Ukraine in 2018, 6900 people had DR-TB representing 29% of new TB patients and 46% of previously treated patients. These rates are considered to be high in comparison with other countries in the Region. According to the WHO Global Tuberculosis Report 2020, treatment success of multidrug-resistant TB (MDR-TB) is suboptimal and was 51% for a cohort of patients enrolled in 2017, which is similar to most high-burden countries in the Region.

V The Lancet se uvádí:

Meanwhile, with more than 3 million people having fled the country since the start of the invasion, the risk of TB among refugees has also come into focus. In a report released earlier this month, the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) urged Ukraine's neighbouring states to ensure refugees had access to health-care services to help in the early detection of infectious diseases.

Američtí TBC odborníci píší:

Those of us fortunate enough to be in high-income countries have sort of taken TB for granted as not being a problem, but just like with COVID and any other airborne transmissible disease, TB anywhere is potentially TB everywhere, especially with migration. So, we really need to get on top of this and get TB under control.”

Je tedy naprosto bez diskuze, že Ukrajinští uprchlíci představují značné zdravotní riziko z hlediska šíření TBC.

A teď se pojďme podívat, co řekla Česká obchodní inspekce k možnosti omezit vstup do provozoven kvůli ochraně zdraví.

 Pokud prodávající z důvodu ochrany před šířením nemoci covid-19 odmítne obsloužit zákazníka, který porušuje uvedené Opatření tím, že nemá předepsaný ochranný prostředek dýchacích cest, nelze takové jednání považovat za zakázanou diskriminaci ve smyslu ust. § 6 ZOS, neboť sleduje legitimní cíl – ochranu dalších zákazníků a zaměstnanců prodávajícího před jejich nakažením nemocí covid-19, přičemž vyžadování právní úpravou předepsaného ochranného prostředku dýchacích cest jako předpokladu k prodeji výrobku či poskytnutí služby je k dosažení tohoto cíle přiměřené; taková podmínka tak není zjevně svévolná či iracionální a nijak nenarušuje důstojnost zákazníka.

Mohli byste namítat, že nemáme žádné mimořádné opatření, které by lidi s TBC vylučovalo ze života jako ty, kteří nepodstoupili dobrovolné očkování proti covid. No, to je ale úplně irelevantní, řeknu vám. Krajský soud v Praze totiž řekl, že obchodníci mohou omezit zákazníky svévolně a jak chtějí, i bez existence opatření.

K tomu, že neočkovaní nesmyslnou vakcínou nesměli využívat služby, Nejvyšší správní soud jen lakonicky poznamenal:

"Nejvyšší správní soud nevylučuje, že využívání zmíněných služeb může pro určité skupiny osob patřit k běžnému způsobu života a trávení volného času. Nejedná se nicméně o nezbytné služby, bez kterých by nebylo možné na základní životní úrovni fungovat (oproti např. jízdě ve veřejné hromadné dopravě nebo nákupu potravin). Vyloučení z využívání těchto služeb sice může pro někoho představovat citelnou újmu, nepředstavuje však natolik intenzivní zásah jako případný úplný „lock down“ neočkovaných osob."

Jo, taky jsem tomu všemu nejdřív nevěřila, ale je to tak. Česká justice umožnila rozlišovat mezi zákazníky kvůli zdravotnímu stavu a vylučovat některé z nich dle libovůle prodávajícího (čeho se zrovna on bojí). Dobrý, ne? Obchodník by ale měl cedulku v každém případě upravit. Mohl by obecně (bez vymezení konkrétních národností) požadovat, aby se příslušníci zemí, kde je výskyt tuberkulózy vyšší než 3, 5 případů TBC na 100 000 obyvatel (ano, hádáte správně, ČR má 3,4 lidí s TBC na 100 000 obyvatel), prokazovali lékařským potvrzením ne starším než 3 měsíce, že tuberkulózu nemají, nebo že jsou platně očkováni. Pak by k žádnému neoprávněnému diskriminujícímu přístupu nedocházelo. Pravidlo by totiž nebylo namířeno jmenovitě proti Ukrajincům, ale obecně proti všem, kdo pro druhé a pro drahocennou ochranu veřejného zdraví, které se dva roky vše podřizovalo, představují zvýšené zdravotní riziko. Navíc, jak říká NSS, dokud si občané TBC států můžou jít koupit chleba a jet vlakem, musí být spokojeni a mlčet.

Kdyby někdo nechtěl rozlišovat podle zdravotního stavu, může to zkusit přes politiku. Jistě si pamatujete na převratný nález Ústavního soudu. Tenkrát šlo o to, že jeden český hoteliér nebo co on to dělal, taky vyvěsil pošahanou cedulku. Na ní stálo:

„S platností od 24. 3. 2014 neubytováváme občany Ruské federace. Důvodem je anexe Krymu. Služby našeho hotelu mohou využít pouze ti občané RF, kteří se podepíší pod prohlášení, ve kterém vyjádří svůj nesouhlas s okupací Krymu, který odporuje všem normám, které by měly platit v 21. století. Váš hotel Brioni Boutique“.

Zrovna dneska na Novinkách vyšel další článeček, tentokrát o slavných ukrofašistech, banderovcích, skupině Azov a jiných radostech. Moc mne to, co si patlají Ukrajinci nebo jakékoliv jiné národy doma na svém území, ať už jde o fašismus, islám nebo třeba kocourkovská pravidla života, nezajímá, pokud mi to nevnucují, ale říkám si, co by asi tak Ústavní soud řekl na takový nápis nad výčepem:

„S platností od 6. 4. 2022 neobsluhujeme občany Ukrajiny, kteří nepodepíší prohlášení, ve kterém vyjádří svůj nesouhlas s působením fašistů, banderovců, skupiny Azov a tím, co Ukrajina provedla Židům za druhé světové války. Váš podnikatel XYZ."

Osobně považuju všechny cedulky světa, ať už nařizují respirátory, požadují očkování nebo jakákoliv politická prohlášení za pakárnu non plus ultra. Myslím si ale, že by měla naše česká justice vždycky trochu přemýšlet, než vyprskne nějakou z pitomostí, jaké uvádím výše.