Pravdu o covidu se nakonec dozvíme. Už ji skoro máme.

Blogosféra

Richard Nádvorník

Nedávno jsem na Rádiu Universum slyšel velmi zajímavý rozhovor s viroložkou paní Hanou Zelenou, kterou mám ve velké úctě, ačkoliv jí osobně vůbec neznám. V rozhovoru byla nicméně zmíněna jedna věc, s kterou bych si dovolil nesouhlasit - totiž že pravdu o covidu se asi nikdy nedozvíme. Naopak o covidu víme k dnešnímu dni dost pravd na to, aby bylo i zdravému špatně. Tento text některé známé i méně známé pravdy shrnuje a pokouší se z nich vyvodit relevantní závěry.

Virus SARS-CoV-2 je geneticky upravený koronavirus, který v prosinci roku 2019 unikl z laboratoře vedené paní Shi Zhengli ve Wuhanském virologickém ústavu v Číně.

Zhengli je čínská viroložka (wiki), které se dlouhodobě věnuje výkumu koronavirů a dalších virů. Řídí Centrum pro nové infekční choroby ve Wuhanském virologickém ústavu. Seznam jejích odborných publikací je vskutku úctyhodný (zdroj). Její tým se věnuje i genetickým modifikacím těchto virů. Podíváte-li se namátkou na jeden z jejích starších článků (zdroj), zjistíte na vlastní oči, že v laboratoři byly prováděny experimenty typu "gain-of-function" (získání funkce). Experimenty spočívaly v genových manipulacích, jejichž cílem mimo jiné bylo pozměnit strukturu S proteinu, aby viry získaly vyšší schopnost infikovat cílové buňky (notoricky známý S neboli spike protein je protein, s jehož pomocí SARS-CoV-2 vstupuje do cílové buňky vazbou na tzv. ACE2 receptor, jedná se tedy vlastně o první krok infekce). Článek je dost starý, výzkum samozřejmě od té doby pokročil.

Laboratoř pracovala v režimu BSL-2 nebo 3 a později BSL-4 (zdroj), což jsou režimy pro práci s vysoce patogenním materiálem, kde hrozí určité nižší (BSL-2) až vysoké (BSL-4) zdravotní riziko jak pro osoby tam pracující tak i pro vnější prostředí. Jednalo a jedná se tedy o dlouhodobý a rizikový výzkum jak z hlediska toho, s čím se pracuje, tak z hlediska toho, co je cílem výzkumu. Bylo tedy zcela kritické dodržovat všechna možná bezpečnostní opatření, jelikož případné selhání by mohlo mít katastrofální následky. Přitom pravidla bezpečnosti práce se nedodržovala (zdroj).

Kódující (genomová) sekvence viru SARS-CoV-2, původce nemoci Covid-19, je již dlouho známá (zdroj), pochopitelně včetně spike proteinu. Nejbližším příbuzným SARS-CoV-2 je virus pojmenovaný RaTG13. Tyto dva viry se liší minimálně, ale jednou podstatnou vlastností. V sekvenci SARS-CoV-2 se nachází cílové štěpné místo pro tzv. furin. Toto cílové místo je zcela kritické pro vstup SARS-CoV-2 do buněk a je tvořeno aminokyselinovou sekvencí PRRA, kde R označuje aminokyselinu arginin. Původ tohoto místa je i po více než dvou letech zcela nejasný (viz např. zdroj, ale i mnohé další). Co víme s jistotou je např. fakt, že arginin může být na úrovni DNA kódován až šesti různými způsoby (viz genetický kód zde), přičemž v tomto případě je u SARS-CoV-2 použito pro oba argininy v sekvenci PRRA kódování CGG, které se jinak v SARS-CoV-2 vyskytuje s velmi nízkou frekvencí (asi 5 %). Celá věc není uspokojivě vysvětlena a je předmětem debaty bez jasného závěru. Rozhodně nelze vyloučit laboratorní manipulaci včetně tzv. optimizace kodónů s cílem vnesení štěpného místa pro furin do genomu SARS-CoV-2. Vysvětlit jeho vznik přirozenou cestou (mutace nebo rekombinace) je rozhodně větší problém (bližší popis).

Dalším faktem, který je nutno uvést, je zapojení neziskové organizace EcoHealth Alliance a jejího představitele Petera Daszaka, biologa britského původu (zdroj). Výzkum koronavirů ve Wuhanském virologickém ústavu byl dlouhodobě financován americkou vládou prostřednictvím National Institute of Health již před pandemií Covid-19 (zdroj), přičemž peníze tekly přes Daszakovu neziskovku. Lze to formulovat i tak, že Američané sami sobě zakázali gain-of-function experimenty, takže přes Daszaka platili Číňanům, aby je dělali za ně.

ZD

Zhengli vlevo, Daszak vpravo (zdroj)

 

Daszak byl ale současně členem týmu, který vyslala Světová zdravotnická organizace (WHO) vyšetřovat původ SARS-CoV-2 ve Wuhanu poté, co epidemie propukla! Současně byl skrytým iniciátorem dopisu "virologických autorit", který byl publikován již na počátku pandemie v časopise Lancet (zdroj, vlastní dopis), a který vyloučil možný laboratorní původ SARS-CoV-2, což zásadně ovlivnilo veřejné mínění. Jednalo se o brutální manipulaci, která neměla s vědou nic společného, a o donebevolající Daszakův střet zájmů.

Daszak se dlouhodobě a pochopitelně brání obvinění, že by měl cokoliv společného s možným únikem SARS-CoV-2 z laboratoře (zdroj). Jemu jde o všechno. Jeho spolupráce s Wuhanským virologickým ústavem ale prokazatelně existovala a Daszak okolo ní po vypuknutí pandemie mlžil. V neposlední řadě jsou veřejně k dohledání různé dokumenty, např. návrh výzkumného projektu z března 2018 (!), tedy 18 měsíců před začátkem pandemie, který měl být podán právě EcoHealth Alliance, a který explicitně uvádí, že předmětem výzkumu budou mimo jiné experimenty zaměřené na modifikace štěpných míst pro furin (str. 11 zde, celkem 75 stran), apod.

application

Printscreen části str. 11 z grantové aplikace EcoHealth Alliance z roku 2018.

 

Nikoho asi nepřekvapí, že z Číny jsme se nedozvěděli v podstatě nic, ani důkazy o laboratorním úniku, ani potvrzení přírodního původu SARS-CoV-2. Možná ale překvapí, že i "západní" vědecká komunita se poměrně silně postavila na stranu "přírodního původu" SARS-CoV-2. Je to nejen důsledek Daszakovy aktivity, zmíněné výše. Hyperkorektnost, která se jako mor šíří euroamerickou civilizací, obava vystoupit z řady a říct vlastní názor, strach ze ztráty místa, finanční podpory apod. vedl k tomu, že zafungovala tzv. old boys' network. Virologové drželi basu. Samozřejmě ne všichni, nicméně oficiální místa (v USA) se poměrně rychle ustálila v názoru, že je nutné teorii o laboratorním úniku viru smést ze stolu. Proč? Stručně řečeno, americká vláda financovala v Číně nebezpečný výzkum a Číňané při něm porušovali pravidla bezpečnosti práce. Takže komu prospívá bavit se veřejně o následcích? A pochopitelně jste-li (americký) virolog a vaše práce je finančně závislá na podpoře institucí, které tvrdí, že SARS-CoV-2 je původu přírodního, víte moc dobře, co je v sázce, budete-li veřejně tvrdit opak.

Pokud jsem správně sledovával detektivky, k odsouzení může soudu stačit i řetězec nepřímých důkazů, zejména když ty přímé prostě nemá. Výše uvedená tvrzení nejsou přímým důkazem o úniku SARS-CoV-2 z uvedené laboratoře nebo stoprocentním potvrzením zapojení konkrétních osob. Tím by bylo zejména přiznání zúčastněných a toho se (asi) nikdy nedočkáme. Ale jsou velmi dobře doložená a dost silná na to, abychom s klidným svědomím mohli udělat závěr, že se jedná o únik z laboratoře (s pravděpodobností hraničíci s jistotou) a zřejmou snahu všech viníků smazat stopy.

Do laboratoří paní Zhengli se měla nastěhovat mezinárodní vyšetřovací komise (už je dávno pozdě...), zabavit veškeré laboratorní protokoly a dokumentaci a mezinárodní soudní tribunál (by) měl posoudit řetězec těchto ne/přímých důkazů a na základě znaleckých posudků rozhodnout o její vině či nevině. Totéž se týká Daszaka, kdo ví jakých dalších amerických exponentů ve vědě či v institucích zajišťujících její financování a pochopitelně i politických představitelů Číny, kteří celý průšvih s pro mne zřejmým laboratorním únikem SARS-CoV-2 kryli. S přihlédnutím k následkům se jedná zcela nepochybně o největší zločin 21. století.

Cui bono?

Výše jsme si stručně shrnuli informace týkající se úniku SARS-CoV-2 z laboratoře v čínském Wuchanu. Je důležité si ale položit i otázku, proč vlastně ten výzkum probíhal, komu to celé mělo sloužit, k jakému účelu?

Ve virologii se gain-of-function experimenty typicky využívají např. právě pro potřeby vývoje vakcín. Budete-li např. mít netopýří koronavirus, který je pro člověka slabě patogenní, můžete ho zkusit laboratorně pozměnit, aby získal vyšší schopnost infikovat člověka, a pak proti takové variantě připravit vakcínu (jejichž vývoj je typicky zdlouhavý). Vlastně si vyrobíte "patogen dopředu a vakcínu do mrazáku", abyste byli připraveni, až/jestli tentýž patogen vznikne v přírodě sám od sebe. Je to legitimní postup (viz např. vysvětlení českého virologa Hostomského zde, placený odkaz).

Co tedy bylo cílem výzkumu v čínském Wuhanu? Nechme promluvit pana Daszaka (zdroj, asi 28. minuta). 9. prosince 2019, v podstatě těsně před pandemií, Daszak řekl: "Víte, s koronaviry můžete v laboratoři pracovat velice snadno. ... Můžete vzít sekvenci spike proteinu ... vložit do nějakého jiného viru a trochu s tím v laboratoři pracovat. Takže pak víte, co čekat, když na nějakou sekvenci narazíte. Máte tu rozmanitost. Pro potřeby vakcín je pak logické pokračovat, chcete-li třeba vakcínu na SARS, použijete pandemický SARS, ale vložme tam něco a získáme lepší vakcínu."

Takže vlastně přesně to, co jsem napsal výše. Je otázka, co je to něco, co tam ve Wuhanu vložili. Štěpné místo pro furin? Rozhodně to bylo v plánu, viz scan žádosti o finanční podporu výzkumu výše. Takže až sem je to celkem jasné. Prostě výzkum a vývoj vakcín. V Číně historicky proběhla např. epidemie SARS (zdroj), takže obavy, že by se mohlo něco podobného opakovat, byly zcela na místě a lze jimi odůvodnit uvedený výzkum.

Jak je všeobecně známo, epidemie Covid-19 vypukla ve Wuhanu, kde byly prováděny shora uvedené experimenty. Co následovalo pak, to jsme všichni sledovali v přímém přenosu. Účinná léčba na Covid-19 neexistovala a celý svět čekal jak na smilování boží alespoň na účinnou vakcínu. A jak je rovněž všeobecně známo, nejrychlejší byl vývoj tzv. mRNA vakcín.

Tyto mRNA vakcíny byly vyvinuty skutečně extrémně rychle a byly s nadšením přivítány vědci celého světa coby důkaz úžasného technologického pokroku. Genomická sekvence SARS-CoV-2 byla publikována 12. ledna 2020 a hned následující den (!) měla firma Moderna navrženou vakcínu, která byla ještě téhož roku k dispozici (zdroj)!

Timeline

 

Spěch byl samozřejmě pochopitelný. Současně je třeba říci, že je zcela evidentní, že testování vakcín a jejich možných nežádoucích účinků bylo hrubě zrychleno, což je ale s ohledem na riziko, jemuž byli senioři vystaveni, do jisté míry rovněž pochopitelné. Co je ale zcela nepochopitelné a neakceptovatelné je politický i společenský tlak na plošné očkování neohrožených skupin, tedy všech vyjma seniorů, přičemž ani u seniorů není nátlak jakkoliv akceptovatelný, žijeme-li ve společnosti, kde jsou lidé odpovědni za své zdraví. Tento vakcinační nátlak trvá v různých formách i dnes (viz např. komentář k aktuálnímu schválení vakcíny pro děti zde).

mRNA vakcíny jsou nová technologie a nebyly nikdy rutinně používány v praxi (vyjma nasazení proti Covid-19). Podle údajů platných ke květnu letošního roku byly ve fázi 2 a 3 klinických testů celkem čtyři mRNA vakcíny proti třem různým infekčním chorobám (vyjma Covid-19), všechny od firmy Moderna. Klinické testy s pátou mRNA vakcínou proti HIV byly předčasně ukončeny, vakcína nefungovala (zdroj). Nejedná se tedy v žádném případě o etablovanou technologii, naopak jedná se o technologii, jejíž nasazení do praxe si vyžádala krizová situace s Covid-19 a jako na takovou je potřeba na ni pohlížet. Vědecky je tato technologie na stole už dlouho, medicínsky je to ale naprostá novinka a do doby Covid-19 to byla i ekonomická katastrofa pro investory, kteří na tuto technologii vsadili. Viz např. tyto údaje společnosti Moderna (zdroj):

Moderna-income
 

 

Vraťme se ale ještě jednou k sekvenci viru SARS-CoV-2. Jak jsem uvedl výše, její výraznou nevysvětlenou vlastností je přítomnost štěpného místa pro furin. To ale není jediná zajímavost. Toto štěpné místo je součástí delší sekvence, patentované firmou Moderna (zdroj, zdroj).

FCS

Zelený rámeček je sekvence štěpného místa pro furin, modrý sekvence patentovaná firmou Moderna. Povšimněte si rovněž sekvenční shody nebo naopak rozdílů mezi sekvencí viru SARS-CoV-2 (Covid-19), SARS-CoV (starší epidemie SARS z roku 2002) a příbuzným virem RaTG3 (převzato z zdroj, upraveno).

 

Pozn.: tvrzení uvedená v předešlém odstavci lze ověřit pomocí tzv. BLASTU, což jsou v zásadě srovnávače sekvencí, částečně pro laiky vysvětleno rovněž zde.

Takže si to shrneme: Americká vláda financovala prostřednictvím neziskové organizace EcoHealth Alliance v čínském Wuhanu výzkum, jehož cílem bylo zvýšit virulenci koronavirů a vyvíjet proti nim vakcíny (prokázáno). Z dotčené laboratoře unikl virus (se 100% jistotou neprokázáno), v jehož genomu se nachází sekvence, patentovaná výrobcem vakcín proti tomuto viru, firmou Moderna (prokázáno). Tato sekvence je přesně v místě, které je pro fungování viru kritické (prokázáno) a díky ní vzniká cílové místo pro furin, což bylo cílem tohoto výzkumu (prokázáno). Cui bono?

Ještě na závěr této části taková poznámka - Jste-li farmaceutická firma a vyrábíte léky, je počet vašich klientů omezen na osoby trpící chorobou, proti níž je lék určen. Vyrábíte-li ale vakcíny, které jsou z podstaty věci nástroj prevence, není počet vašich klientů v podstatě nijak omezen. Vakcína je ideální produkt farmaceutické výroby, zejména vyžaduje-li opakované podávání a nabízí se třeba vystrašeným rodičům. Musíte se na to dívat z obchodního hlediska! Pokud navíc máte v ruce novou a přitom nevyužívanou technologii (např. mRNA vakcíny), jejíž hlavní výhoda ve srovnání s klasickými technologiemi je možnost rychlého nasazení, jediné, co potřebujete, je nějaká úplně nová epidemie.

Dovolím si upozornit, že pro teorii, že si firma Moderna zaplatila v Číně vývoj a únik SARS-CoV-2, neexistuje žádný důkaz. Že z toho měla obrovský prospěch, to je bezesporu. Únik SARS-CoV-2 ve Wuchanu byl velmi pravděpodobně "pouhý" šlendrián v důsledku zanedbání pravidel bezpečnosti práce.

V tuto chvíli se zdá, že hráz, kterou postavili viníci, by se mohla brzy zbortit. Čekáme na pořádného whistleblowera.

A co na to Lojza z Horní Dolní?

Z pohledu obyčejného člověka je původ SARS-CoV-2 úplně nezajímavý. Utekl nebo neutekl z laboratoře, všechno jedno, to by měly řešit vlády, občan snad jedině při volbách. Hlavní je, zda je pro mne SARS-CoV-2 nebezpečný, jak se mám vůči němu bránit. A k tomu potřebuji nikoliv obecné rady z ministerstva ale rady opravdových odborníků, šité mně na míru, tedy nejlépe mého lékaře, který zná můj zdravotní stav. Jednou z variant, kterou můj lékař zvažuje, je samozřejmě preventivní očkování.

Očkování je v principu vždycky rizikové. Jedná se o zásah do integrity lidského těla a jako takový může být vždy spojen s krátkodobými i dlouhodobými nežádoucími účinky. Výskyt krátkodobých nežádoucích účinků lze z povahy věci relativně rychle zjistit, v případě dlouhodobých jsou pochopitelně naopak potřeba dlouhodobé testy. Fakt, že se dobrovolně třeba již jako děti všichni očkujeme proti celé řadě chorob, je v podstatě důsledkem toho, že víme (nebo naši rodiče vědí), že přínosy tohoto očkování významně převažují nad riziky s ním spojenými. Tedy klasická cost-benefit analýza, kde benefity významně převažují. To ale neznamená, že je to bezrizikový zásah.

Nemoc Covid-19 je nebezpečná v podstatě téměř výhradně pouze pro seniory. Není naopak nebezpečná zejména pro děti a mladistvé, a to bez ohledu na výjimečné případy. Důvody, proč tomu tak je, fundovaně a opakovaně vysvětluje např. dr. Jiří Šinkora (zdroj), takže je zde nebudu uvádět.

Jste-li senior ohrožený nemocí Covid-19, nebudete případné dlouhodobé negativní účinky vakcíny proti Covid-19 vůbec řešit. S trochou nadsázky vám bude jedno, co do vás píchnou, hlavně že neskončíte na jipce. Jste-li ale dítě nebo teenager, který není touto nemocí statisticky prokazatelně nijak ohrožen, můžete se na celou záležitost s očkováním dívat úplně jinak. Případné nežádoucí dlouhodobé účinky vás budou zajímat mnohem víc a rovněž, jelikož nemoc vás statisticky nijak neohrožuje, budete zvažovat, zda je očkování pro vás vůbec přínosem. Vaše cost-benefit analýza bude zkrátka úplně jinde, než v případě vaší osmdesátileté babičky. V této situaci je potom povinností politiků, lékařů i vědců zohlednit individuální zájmy jednotlivých členů společnosti, přihlížet k nim při stanovování společenské strategie (pokud je vůbec možná!) a dlouhodobě neupřednostňovat jedny před druhými, neboť je to krajně nebezpečné zahrávání si se společenskou solidaritou i budoucností. Tím prosím nechci říci, že očkování mRNA vakcínami proti Covid-19 má nějaké dlouhodobé negativní účinky. Říkám, že se to prostě nevědělo, protože jak chcete otestovat dlouhodobé účinky za pár týdnů či měsíců? Obdobně sporný může samozřejmě být i přínos očkování těmito vakcínami pro konkrétního člověka.

Přesně k tomu ale v České republice a nejen u nás došlo. Individuální péče byla vyřazena ze hry a nahrazena anonymními očkovacími centry někde na nádraží. Představitelé státu i vědci v médiích opakovaně v souvislosti s očkováním lhali a vyvíjeli neakceptovatelný nátlak na určité skupiny občanů s cílem zvýšit jejich proočkovanost, jako by s tím stálo a padalo přežití jednoho každého občana. Za všechny jmenujme například velmi vlivnou personu české vědy, biochemika Jana Konvalinku (který byl v letech 2014-2022 prorektorem Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum a od června 2022 je ředitelem jednoho z nejprestižnějších a určitě nejbohatšího ústavu Akademie věd, zdroj), který se dlouhodobě vyjadřuje ve prospěch očkování dětí a mladistvých (zdroj, zdroj), přičemž argumentace je ve smyslu přínosu pro komunitu, nikoliv jedince. Účelem očkování proti Covid-19 je přitom vzhledem ke zjevné nemožnosti dosáhnout kolektivní imunity zcela jednoznačně především individuální ochrana. Jakýkoliv nátlak na určité skupiny osob (např. na děti) je tedy při absenci informací nebo nejednoznačnosti jejich výkladu zcela neakceptovatelný a není vyjádřením odborného názoru ale světonázoru vědce, který zneužívá svůj odborný kredit.

Takže si to shrneme podruhé: Vědci o covidu opakovaně lhali a zejména v souvislosti s očkováním nedostatečně testovanými vakcínami vyvíjeli neakceptovatelný nátlak na neohrožené skupiny obyvatel. Téhož se dopouštěli politici, pro které mám ale osobně o malinko větší míru pochopení, protože typicky spoléhají na doporučení svých odborných poradců (lépe či hůře jimi vybraných).

Co se stane na podzim

Jelikož se bavíme o respirační virové infekci, je získání dříve slibované kolektivní imunity iluze (což už zdá se pochopila i kolektivně uvažující část společnosti, takže se o tom můžete aktuálně dočíst i např. zde). Současně platí, že pro ohroženou skupinu (seniorů) jsou nepochybně nejlepší ochranou existující vakcíny (založené na použití molekul mRNA). A v neposlední řadě platí, že jejich efekt má bohužel výrazně klesající tendenci a rychle vyvane, což lze doložit např. květnovou studií o čtvrté dávce z Izraele (zdroj).

Jelikož je bohužel zřejmé, že z problému "Covid-19" nejsme (společensky) venku, lze na podzim opět očekávat propuknutí různých více či méně hysterických "opatření", a to i při mírném nárůstu případů a bez ohledu na to, která vláda bude u moci. Opět se vyrojí stejná skupina všeználků z řad vědců základního výzkumu a budou dávat svoje hraběcí rady, za něž nenesou žádnou zodpovědnost. Hodně sarkasticky by bylo lze konstatovat, že je dobře, že máme energetickou krizi, plynovou krizi a válku v Evropě, protože politici nebudou mít tolik času společnost dusit a budou se snad věnovat opravdovým problémům. Ale že se opatření všeho druhu dostanou na stůl, na to můžeme vzít jed a nezbývá než doufat, že společnost jednoznačně odmítne šílenosti typu covid pasy, uzávěry škol, okresů apod., a to i v případě výrazného zhoršení situace. Nikam to pochopitelně nevedlo a nepovede, ale obávám se, že to není za námi.

Takže na závěr jsem se pokusil sestavit jakýsi návod, co dělat, až na podzim začnou opět narůstat čísla hospitalizovaných. Pevně doufám, že počty pozitivních už nikdo řešit nebude, protože pozitivní neznamená nemocný ani infekční (více zde) a nahánění PCR-pozitivních a jejich selekce do karantén apod. je praktika totalitního státu, kterou je třeba jednoznačně odmítnout!

Takže si položíme následující otázky:

Věříte, že to s vámi farmaceutické firmy myslí dobře a první, co je zajímá, je váš prospěch? Myslíte si, že politici v případě Covid-19 rozumí tomu, o čem rozhodují? Věříte, že vědci jsou elita společnosti a plně důvěřujete tomu, co vám říkají? Domníváte se, že nemají postranní úmysly? Myslíte si, že jsem šílenec?

Pokud jste odpověděli alespoň na jednu otázku Ano i po přečtení tohoto článku, tak se vám omlouvám za ztrátu času, tento článek nebyl pro vás. Zapněte si začátkem září Covid TV24 (dříve ČT24) a řiďte se jejími pokyny:

Prikaz

(zdroj: Opravdu se nepamatuji, kde jsem tu fotku vzal ...)

 

Pokud jste odpověděli na všechny otázky Ne a jste zdravé dítě nebo teenager, zapomeňte na to, že existuje něco jako Covid-19! Zapomeňte, že existují roušky, respirátory, rozestupy. Jednoznačně zapomeňte na vakcíny proti Covid-19 a chovejte se jako před covidem. Choďte do školy, do hospody, do tanečních, do kina. Líbejte se, milujte se, sportujte a žijte naplno. A používejte zdravý rozum, půjdete-li navštívit své prarodiče.

Pokud vám bude nějaký vědec vykládat něco jiného, uvědomte si, že i mezi vědci jsou lidé omylní, prospěcháři, kariéristé, lidé lačnící po uznání a mediální slávě a v nejhorším případě i obyčejní zmetci, kteří, když už nevědí jak dál, začnou se v diskusi s laiky ohánět tím, že oponentní názor je nevědecký. Daszak není ani zdaleka sám! I já jsem omylný a právě jsem vám dal hraběcí radu, za níž nenesu žádnou odpovědnost.

Vy všichni ostatní, kteří nespadáte do ani jedné shora zmíněné skupiny. Chodili jste někdy do posilovny, pak jste přestali, a pak jste znovu začali? Pokud ano, asi si pamatujete ten pocit při prvním tréninku. Vaše svaly prostě vyměkly, protože nic nedělaly a návrat ke cvičení hodně bolel. Cokoliv, co se nepoužívá, slábne. Totéž platí i o imunitním systému, který jste možná dva roky ukrývali pod rouškou a pak vás zkosilo první nachlazení. Takže svou situaci konzultujte se svým praktickým lékařem a řiďte se jeho radami.

V obecné rovině pro všechny platí toto: Aktivně používejte imunitní systém, svaly a pokud možno i jeden další orgán.

Poznámka: Navzdory velké snaze udržet text v rozumné délce, se to spíše nepodařilo. Doporučuji proto zájemcům další vybrané zdroje informací: rozhovor s předními českými virology (zdroj), články Nicholase Wade na téma původu SARS-CoV-2 (zdroj), excelentní analýzu Yuriho Deigina, byť starší, z dubna 2020, na stejné téma (zdroj) a v nich uvedené odkazy a další. Je možné, že se v textu výše navzdory velké snaze dopouštím některých nepřesností, za které se čtenářům omlouvám. Současně se při zabroušení do odborných záležitostí vědomě dopouštím některých zjednodušení.

Poznámka 2: Shora uvedené informace jsou v některých kruzích dlouhodobě pokládány za konspirační teorii. Nicméně i WHO už připouší, že přírodní původ SARS-CoV-2 není zdaleka jediné možné vysvětlení a teorie úniku z laboratoře si žádá další zkoumání (zdroj z června 2022). Uvidíme, co časem WHO a další "autority" připustí ...