Příčina sílícího Putinova vlivu v Evropě: Ztráta respektu Západu

Blogosféra

Robert Troška

V současné době mohou všichni obyvatelé evropského kontinentu sledovat vyostřování napětí mezi Ruskem na straně jedné a NATO, EU a Spojenými státy na straně druhé. Drtivá většina komentářů odsuzuje chování Ruské federace pod vedením prezidenta Putina, který stačil shromáždit na hranici s Ukrajinou 100 tisíc aktivních vojáků včetně bojové techniky.

Někteří již mluví o nastoupené cestě nebezpečného militarismu a agrese Ruska pod vedením jejího prezidenta. Jako jeden z hlavních důvodů nynější krize ve vztazích mezi Moskvou a spojenci EU/NATO se uvádí odpoutání ruské veřejnosti od domácích problémů.

Jenže hlavní příčina nynější eskalace napětí na ukrajinsko ruské hranici tkví někde úplně jinde. Váš rival si vždy může dovolit jen tolik, kolik mu dáte iniciativy a prostoru. Proto i ruský prezident Putin si dovolí vždy jen tolik, kolik mu dovolí jeho soupeři. A v současné geopolitické situaci drží trumfy hlavně Putin.

Putinovy trumfy

Tím prvním trumfem je slabá ekonomická situace Ukrajiny spolu s nízkou bojeschopností ukrajinské armády, která je závislá na dodávkách „chytrých“ zbraní a další bojové techniky ze Západu.

Dalším trumfem je postoj Západu k armádě, konkrétně pokrokářská ideologie prolezlá celou západní Evropou, která vnímá obranu nebo boj za něco nepatřičného, odpudivého, čemu je třeba se vyhnout. Určitě nezanedbatelnou roli hraje pacifismus zastoupený mezi feministickou částí politického spektra. Patriotismus a odvaha je dnes považováno je zesměšňováno jako něco nemoderního, hrdinný boj je relativizován, média na Západě naopak jen čekají, až budou referovat o negativních projevech v armádě, dokonce dochází často k obviněním z přehnané tvrdosti v bojových situacíc, kdy jde doslova o život.

Hrdinou se stává zbabělec, který uteče z bojiště, protože jde o „zbytečné prolévání krve“. Celá EU je dnes prolezlá liberálně levicovými marxisty, kteří v 60.letech při pouličních nepokojích a dnes v bruselských institucích usilují o eliminaci a nejlépe zrušení armády. Armádu považují za překonanou instituci, kterou je třeba „zreformovat“ tak, jak to ukázala reorganizace Bundeswehru v Německu před několika lety, po níž německý Bundeswehr nemá ani jednu ponorku, která by mohla vyplout na moře a ani jednu provozuschopnou bojovou helikoptéru a má jen 4 bojeschopné stíhačky ze 128 bojových letadel. Zato se v německé armádě můžeme setkat s „rozmanitými formami“ bojové připravenosti při cvičení s košťaty anebo těhotenskými kalhotkami pořízené Bundeswehrem za éry tehdejší ministryně obrany Ursuly von der Leyen, dnešní předsedkyně EU komise.

Evropa a USA - Ideologizace v armádě

Dalším Putinovým trumfem je narůstající ideologizace ve všech západsních armádách a neschopnost připuštění geopolitické reality ze strany EU, kterou představuje Putinův imperiální styl vládnutí. Putin již delší dobu provádí neo-Bismarckovský styl politiky vůči EU a svým bývalým satelitům. Pro liberální marxisty sedící v Bruselu je naprosto nepochopitelné, že může velmoc jednat jako impérium a prosazovat své zájmy vojensky. Namísto posílení role armády a zvýšení bojeschopnosti probíhá ve všech západních armádách ideologizace doprovázená posílením práv sexuálních menšin, feministickou agendou s povinnými kvótami pro ženy v armádních funkcích a dalšími aktivistickými počiny, které svou ideologizací zapříčiňují znehybnění a posléze postupnou destrukci armádních složek na všech úrovních.

Energetická závislost EU na Rusku

Energetická závislost na Rusku je jen dalším kamínkem v mozaice Putinových trumfů. Násilným zavíráním jaderných elektrárenmoderních uhelných elektráren (splňující všechny přísné nízkoemisní standardy) v kombinaci s násilným protlačováním elektromobility a prosazováním utopického cíle klimatické neutrality zvýšila EU energetickou závislost na ruském plynu hlavně v zimních měsících, kdy chybějící energii musí vyrábět plynové elektrárny. Bez dodávek plynu z Ruska se Evropa energeticky položí a tuto skutečnost ruský prezident Putin moc dobře ví.

Respekt není přežitkem

A dostáváme se k nejpodstatnějšímu Putinově trumfu, tím je bezesporu ztráta respektu k USA po chaotickém odchodu (možná lépe úprku) z Afghánistánu za nynější Bidenovy administrativy. Celá bezpečnostní architektura NATO (evropských států) je založena na vojenské síle USA. Pokud jsou dnes USA oslabeny vnitřními konflikty a ideologizací, která americkou armádu postihuje ve stejné míře jako západoevropské země, nemůžeme se divit, že Putin má silný apetit na posílení svého vlivu ve východoevropském prostoru.

Proto je hlavním problémem v současném vyostřeném konfliktu mezi Ruskem a EU nedostatek respektu. Pacifistický sebemrskačský styl Bidenova vládnutí vybudil imperiální velmoci jako je Čína a Rusko k akci.

Nejlepším způsobem jak zabránit válečnému konfliktu je kvalitní příprava na potenciálně možný konflikt. SÍLA a ODHODLÁNÍ BOJOVAT dokáže válečným konfliktům zamezit a přivést protivníka k jednacímu stolu. Důvod? Protivník z vás má respekt. Ten ale současným západním politikům chybí.

Putin hraje s celou EU a NATO šachy, ale západní politici si stále chtějí hrát s panenkami.

Platí staré pravidlo: „Nemůžete mít respekt, pokud nemáte v ruce klacek.“

Autor je kandidátem na předsedu konzervativního hnutí TRIKOLORA.